Grup Halinde Öğrenen Organizasyon Kültürüne Sahip miyiz?

0

Eğitim ve Gelişimin önemi ve gerekliliğine hiç kuşku yok. Bununla beraber eğitimin olumlu etkileri konusunda anahtar noktalardan birisi hiç kuşkusuz grup öğrenmesi.

Hele de iş yaşamının paylaşılması söz konusu olduğunda; bireysel sürekli öğrenme ve gelişim yönelimleri yanında ekip-takım halinde gerçekleşecek bir öğrenme kültürüne sahip olmak gerekiyor.

Grup halinde öğrenmenin faydaları nelerdir dediğimizde,

  • Yeni fikirlerin ortaya çıkması.
  • Sinerjinin oluşması.
  • Faaliyetlerde etkililiğin maksimize edilebilmesi.
  • Katılımcı yönetim anlayışı.
  • Ortak aklın benimsenmesi.
  • Ekip- takım ruhunun yerleşmesi.
  • Bilgi, beceri ve deneyimin etkin korelasyonu.
  • Üstün nitel vasıfların entegrasyonu.
  • Momentum gücün yakalanabilmesi.
  • Üstün yönetim stratejilerine sahip olmak.

Gibi sıralayabileceğimiz cevaplarla karşılaşıyor olacağız.

Değişimin bunca hızıyla seyrettiği ve değişim yönetiminin yönetim olsun,  Liderlik olsun tüm yönetsel sorumluluk alanlarını temsil eden İnsanların olmazsa olmaz yönetim becerileri durumunda sayıldığı 21.YY koşullarında grup öğrenmesine sahip organizasyonlar kurmak işin doğru başlangıç noktası.

Dolayısıyla günümüz koşullarında iş ve yönetim alanında yolumuzu görmemizi ve ilerlememizi sağlayacak olan unsur elbette ki biz kültüründen beslenen güçlü yönetim stratejilerine sahip olmak.

Ne demiş Japon Atasözü: Hiç Birimiz Hepimiz Kadar Akıllı Değiliz.

Genel ve yakın çevrede meydana gelen değişimleri sağlıklı şekilde olabildiğince erken sezinleyip, gerekli tedbirleri almak ve revizyonları sağlamak üzerine güçlü işletme stratejisine sahip bulunmak bakımından her organizasyonun temel ihtiyacı üstün becerilerini entegre edip takım olmayı başarabilen yeteneklere sahip olmak.

Bu yeteneklerin en öne çıkan yeterlilikleri ise grup olmayı takım olmayı bilen İnsanlar olmaları. Güçlü ekip ve takımların ortak özelliğine gelecek olursak, elbette grup halinde öğrenme kültürüne sahip takımlar-ekipler olmaları.

Netice olarak,  grup olmayı takım olmayı ve farklı becerileri aynı amaca dönük havuzda toplayabilmek, güçlü takımlar ve ekiplere sahip olabilmek için öncelikle grup olmayı ve grup öğrenmesini çok iyi biliyor ve uygulayabiliyor olmamız gerekiyor.

Diğer taraftan içinde Eğitim ve Gelişim fonksiyonunu barındıran İnsan Kaynakları Yönetiminin tüm sorumluluk alanlarındaki faaliyetleri yönüyle kritik başarı faktörlerinden biri organizasyon için eğitim çalışmalarının birey öğrenmelerinden ziyade grup öğrenmeleri ekseninden yaklaşmak olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca; İnsan Kaynakları Yönetimi disiplinini işletmede temsil eden her bir İK mensubunun da bu manada farkındalıklarının ileri seviye olması işletme stratejilerinin ve taktiklerinin doğru istikamet yol alması güçlü yönetim ilkelerinin gerçekleşmesi açısından önemli bir avantaj olacağı biliniyor.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.