Gümrük Vergi ve Cezaları, İtiraz ve Dava, Süreler

0

Gümrük vergi ve ceza kararlarının gümrük idaresi tarafından yükümlüye tebliğ edilmediği sürece itiraza ilişkin 15 günlük süre işlemeye başlamaz. Ayrıca idarenin vergi ve ceza kararlarına ilişkin tebliğlerinde itiraza ilişkin başvuru süresinin gösterilmemesi durumunda süre başlamış sayılmaz, süre aşımı söz konusu olmaz.

242. maddedeki itiraz prosedürünün usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, gümrük vergi ve cezalarına yükümlü tarafından iptal davası açılabilmesinin ön koşuludur. İtiraz yoluna başvurulmaması durumunda mahkeme davanın esasını incelemeksizin reddeder.

Yükümlü tarafından gerçekleştirilen itiraza idarenin 30 günlük sürede cevap vermemesi üzerine zımni red kararı oluşur. Bu durumda süresi içerisinde dava açılmazsa, dava hakkı kaybolur. Ancak idare söz konusu itiraza geç cevap verirse, cevabın tebliğinden itibaren dava açma süresi tekrar başlar.

Vergi ve cezalara ilişkin kararların tebliğ harici öğrenilmesi durumunda dava açılabilir. Mahkeme idare tarafından tebliğ gerçekleşmediği gerekçesiyle red kararı verilemez. İdarenin vergi ve cezalara ilişkin tebliği, yükümlünün hak arama güvencesidir, bir dava şartı değildir.

Av. Alper Yeşilova

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.