iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu
Kategori Yazıları

EKONOMİ

Sanayi Devrimi Üzerine

Gelişmiş ülkelerin bu denli zengin ve güçlü olmalarının nedenleri başında sanayi gelir. Peki, nedir bu sanayi ve ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? Sanayi devrimi, tarıma ve zanaata dayalı ekonomiden, sanayinin ve makine üretiminin egemen…