Kategori Yazıları

Ekonomik Göstergeler

Ekonomik Göstergeler

Sanayi Ciro Endeksi Aralık 2017

Sanayi Ciro Endeksi Aralık 2017 Tüik 2018 şubat ayında yayınlamış olduğu endeks raporunda sanayi sektörü ciro endesk ve değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sektör bazında ve sektörlere göre ana sanayi grupları ayrı ayrı…

Tüketici Fiyatları Endeksi Ocak 2018

Tüketici Fiyatları Endeksi Ocak 2018 Tüik'in 0cak 2018 Tüfe verileri ve değiğişim oranları ana harcama gruplarına göre sınıflandırılmıştır. Aşağıdaki tabloya göre; Türkiye'de temel tüketim gruplarında en yüksek ağırlık % 23,03 oran…