Kategori Yazıları

Ekonomik Göstergeler

Ekonomik Göstergeler

Gıda Sanayi Üretim ve Tüketici Fiyat Endeksleri

Türkiye’nin küresel dönüşüm çerçevesinde kalkınma çabasını gösterir nitelikteki 10. Kalkınma Planı (2014-2018), özel bir ihtisas komisyonunca hazırlanarak Meclis onayı ile kabul görmektedir. Bu rapora göre ülkemiz gıda sanayi üretimi ve…

Dünya Bankası’nın Türkiye Değerlendirmesi

Dünya Bankasının düzenli olarak ülkeler için hazırladığı ekonomik durum raporuna göre Türkiye’de 2016 Temmuz seçilmiş verilerine göre durum tablodaki gibidir. Rapora göre dikkat çekici birkaç özellik, - 2016 yılı ilk yarısındaki…

Ekonomik Faaliyetlere Göre İthalat Oranları

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı ekonomik rapora göre, Türkiye ithalatının ekonomik faaliyetlere göre nasıl gerçekleştiği tablodaki gibidir. Türkiye’nin en önemli ithalat kalemleri makine ve taşıt araçları, mineral…

İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı ekonomik rapora göre, Türkiye ithalatının mal gruplarına göre nasıl gerçekleştiği tablodaki gibidir. 2013-2015 yılları arasındaki üç önemli mal grubundaki gerçekleşme ve değişimi…

Dünyadaki Online Alışveriş Oranları 2014-2019

Dünyadaki dijital ürün alıcılarını gösteren istatistiğe göre 2014 ile 2019 yılları arasındaki oransal nüfus ile internet kullanıcılarını gösteren grafik şekildeki gibidir. Bu grafiğe göre internet kullanıcılarının ürün satın…

Türkiye’de Madenciliğin GSYİH İçindeki Payı

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre madenciliğin GSYİH içindeki payı tablodaki gibidir. Raporda 2000’li yıllardan günümüze kadarki GSYİH değerleri, Maden ve taş ocaklarındaki üretim değeri…

Sektörler İtibariyle Dünya Mal İhracatı

Sektörlere göre dünya üzerindeki ihracatı etkileyen en önemli belirleyici ticarete konu olan malların fiyatlarındaki azalış olmuştur. 2015 yılında petrol, doğal gaz, madencilik ürünleri, tarımsal hammaddeler, gıda ve metal fiyatlarındaki…

Türkiye Ekonomisi’nde Tarım Sektörü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB) hazırlanan Tarım Sektörü Raporuna*  göre tarımın ülke ekonomisindeki yeri incelenmiştir. Buna göre, Türkiye'nin  77,9 milyon hektarlık toprağının 26,3 milyon hektarını tarım arazileri…

Türk Eximbank İhracat Kredi Tutarı ve Oranları

Türk Eximbank’ın hazırladığı son verilere göre bankanın kullandırdığı kredi tutarları ile kısa vadeli olarak kullandırılan sektör bazındaki krediler tablolarda belirtildiği gibidir. Buna göre, banka genel olarak kısa, orta ve uzun…