Kategori Yazıları

iktisat Tarihi

iktisat Tarihi

Lozan Anlaşması’nın İktisadi Hükümleri

Lozan Anlaşması Türkiye açısından oldukça önemlidir. Çünkü Türkiye’nin bağımsızlığı tanınmıştır, diğer ülkelere ve anlaşmalara örnek bir anlaşma olmuştur. Türk halkı açısından I.Dünya Savaşı bu anlaşmayla sona ermiştir. Uzun yıllar devam…

İzmir İktisat Kongresi ve Cumhuriyet

Cumhuriyetin ilanından önce Mustafa Kemal 18 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması gerektiğini savunmuştur. Çünkü Cumhuriyettin kurulmasında askeri başarıların tek başına bir anlamı olmamaktadır ve askeri başarılar ekonomik…

Fordizm Hakkında

Fordizm nedir? Ortaya çıkış koşulları ve 20.yy kapitalizmini oluşturma biçimleri... Fordizm 1920’li yılların başlarında Henry Ford’un öncülüğünde uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamanın ana fikri üretim bandının uygulamam sürecine dâhil…

Geçiş Toplumlarında Ekonominin Belirleyenleri

İlkel toplumdan uygar topluma geçiş (geçiş çağı) yukarı paleotlitik dönemin sonundan ilk uygarlıkların başına kadar geçen dönemdir. Geçiş toplumu ise mezolitik ve neolitik dönemlerin mezoliğin devşiriciliğinden neolitiğin üreticiliğine,…

1923-2011 ve Günümüz iktisat Politikaları

1923-2011 ve günümüz iktisat politikaları Türkiye ekonomisinin yaklaşık seksen yıllık evrimini özetleyecek olursak, Türkiye ekonomisinde birikimli olarak cumhuriyetten günümüze yapısal reformlar uygulamaya konulmuş, istikrar ve güveni…