Tüm Yazılar iktisat Tarihi

İzmir İktisat Kongresi ve Cumhuriyet

Cumhuriyetin ilanından önce Mustafa Kemal 18 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması gerektiğini savunmuştur. Çünkü Cumhuriyettin kurulmasında askeri başarıların tek başına bir anlamı olmamaktadır ve askeri başarılar ekonomik başarı ile birleştirilmelidir ki sağlıklı bir … Devami

Fordizm Hakkında

Fordizm nedir? Ortaya çıkış koşulları ve 20.yy kapitalizmini oluşturma biçimleri… Fordizm 1920’li yılların başlarında Henry Ford’un öncülüğünde uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamanın ana fikri üretim bandının uygulamam sürecine dâhil edilmesidir.1920’lerden buyana en baskın olarak kullanılan … Devami

1923-2011 ve Günümüz iktisat Politikaları

1923-2011 ve günümüz iktisat politikaları Türkiye ekonomisinin yaklaşık seksen yıllık evrimini özetleyecek olursak, Türkiye ekonomisinde birikimli olarak cumhuriyetten günümüze yapısal reformlar uygulamaya konulmuş, istikrar ve güveni sağlamak amacı güden iktisat politikaları düzenlenmiş, serbest piyasa … Devami

Kesintisiz IMF Gözetimi ve Krizler 1998-2012

Dünya ekonomisinde yaşanan 1998-2001 krizi Türkiye ekonomisini de önemli boyutlarda etkilemiştir.1998-2007 ekonominin durgunlaşması, 2002-2007 ekonomide canlanma, 2008-2009 ise yaşanılan finansal krizden dolayı ekonomide durgun süreç yaşanmasına sebep olmuştur. Daha önceki yıllarda dış ticaret ve … Devami