Kategori Yazıları

iktisat teorileri

Nedir Bu Ekonomi?

İktisat yerine son dönemde ekonomi demek daha fazla tercih edilir olmuştur. Peki nedir bu ekonomi? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Ekonomi insanoğlunun okuyup da izahını yapabileceği ya da yaşayarak tecrübesiyle öğrendiği bir…

Yeni Bir Yöntem: Davranışsal Finans

Sosyal bilimleri pozitif bilimlerden ayıran en önemli fark, araştırmacıların ortaya koyduğu denklemlerin tam olarak çalışmaması yani gürültü adı verilen epsilonun çözülememesidir. İktisatçılar yine de tıpkı bir fizikçi edasıyla, matematiği…

Bretton Woods Sistemi ile Parasal Gelişmeler

1.Dünya savaşı sonrasında ihtiyaç duyulan yeni parasal sistemin kurulması için ortaya çıkan Bretton Woods Sistemi aslında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kentinde yapılan çok önemli konferanstan almıştır adını. 1-22 Temmuz…

İktisatta Kriz

İktisat biliminin gelişimi açısından önemli bir role sahip olan kriz, tüketici talebinde ve firmaların yatırımlarındaki büyük düşüş, yüksek oranda işsizlik ve dolayısıyla yaşam standartlarının düşmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Krize pek…

Konjonktür Nedir?

Konjonktür için bir tanım yapmak istersek, bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin tamamı kapsayan bir olgu diyebiliriz. Konjonktürün hareketleri; çıkış, tepe, iniş ve dip…

Ödemeler Dengesi Nedir ve Nasıl oluşur ?

Dış ödemeler bilançosu diğer bir adıyla dış ödemeler dengesi ( balance of payments ) dediğimiz kavram mal ve hizmet işlemlerinin o ülkeye, dış dünyadan gelir akışının sağlanması ve bunun dışarıya yaptığı ödemelere eşit olup olmadığının…

Keynesci Politikada Faiz Oranlarının Belirlenmesi

Faiz oranlarının yaklaşımı Keynesyen politikalaşmada önemli unsurlardan biridir ve Keynes yapıtlarında açıklama yaparken bu konu üzerinden oldukça fazla durmuştur. Bu durumda kolay bir hedef vardır o da faiz oranını düşürmek için para arzı…

Cari ve Baz Endeksine Göre Enflasyon Nedir?

Günümüzde enflasyondan bahsedildiği zaman mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinin yükselmesi demek olduğunu anlarız. Yani buna fiyat enflasyonu deriz. Enflasyon kelimesi ilk kullanılmaya başladığında para arzındaki yükselmeyi ifade…