iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu
Kategori Yazıları

iktisat teorileri

İktisatta Kriz

İktisat biliminin gelişimi açısından önemli bir role sahip olan kriz, tüketici talebinde ve firmaların yatırımlarındaki büyük düşüş, yüksek oranda işsizlik ve dolayısıyla yaşam standartlarının düşmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Krize pek…

Konjonktür Nedir?

Konjonktür için bir tanım yapmak istersek, bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin tamamı kapsayan bir olgu diyebiliriz. Konjonktürün hareketleri; çıkış, tepe, iniş ve dip…

Ödemeler Dengesi Nedir ve Nasıl oluşur ?

Dış ödemeler bilançosu diğer bir adıyla dış ödemeler dengesi ( balance of payments ) dediğimiz kavram mal ve hizmet işlemlerinin o ülkeye, dış dünyadan gelir akışının sağlanması ve bunun dışarıya yaptığı ödemelere eşit olup olmadığının…