Kategori Yazıları

iktisat teorileri

Karl Heinrich Marx’ın Emek – Değer Teorisi

MARX’IN EMEK–DEĞER TEORİSİ Marx’da gibi Klasik iktisatçılar emeği değer oluşturan esas faktör olarak görmektedir. Düşünür, bu konuda Smith ve Ricardo’dan önemli ölçüde etkilenmiştir. O, bir bakıma Ricardo’yu izlemiştir. Marx, değerin…

Devalüasyon Nedir? Tanımı ve Örneklendirilmesi

Devalüasyon, ülkenin resmi para biriminin, diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılması anlamına gelir. Devalüasyon, devletin müdahalesi sonucunda yapılır ve bazı durumlarda devalüasyon, ekonomik toparlanma açısından da…

Marksizm ve Yirmi Birinci Yüzyıl

Marksizmin tutulması ve tanınması, düşünsel modalarla birlikte ve dünya olaylarının ritmiyle birlikte yükselip alçalır. Bu iki etki, birbirinden bağımsız olmaktan uzaktır. Dahası Marksizmin içeriği ve vurgusu diye anlaşılan şey, zaman,…

Komünizm’in Çöküşünden Sonra Marksizm

Marksizm ... kaçınılmaz olarak, er ya da geç ortadan kalkacaktır; bu kuram biçimindeki Marksizm için de geçerlidir. Geçmişe bakarak (ve yalnızca geçmişe bakarak), Marksizm'in hangi maddeden yapıldığını, ortadan kalkma tarzından…

Karl Marks ve Marksizm

Marksizm dünya tarihinde en etkili olmuş felsefi sistemlerden biridir. Taraftarlar, metinler, siyasi yandaşlar ve akademik savunucular üzerinden bir hesaplama yapılsa, Aristotelesçilik muhtemelen ikinci en etkili ekol olurdu: Kadim Yunandan…

Tarımın Feminizasyonu

Ve kadınlar, bizim kadınlarımız: korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda…

Afrika Fakir Mi?

2015 İnsani gelişme endeksi verilerine göre düşük insani gelişim gösteren ülkelerin çoğunluğunu Afrika ülkeleri oluşturmaktadır. Çok çeşitli iklim bölgelerine ve zengin yeraltı maden yataklarına sahip ve ayrıca her iki iklim kulağında da…