Kategori Yazıları

iktisat teorileri

Marksizm: Ekonomik Perspektifteki Aşamaları

1848’de Karl Marx’ın entelektüel ortağı olan Friedrich Engels ile birlikte kaleme aldığı Komünist Manifesto’nun yayımlanmasıyla başlayan, 1867’de Das Kapital’in ilk baskısıyla doruk noktasına çıkan Marksizm, önce Almanya ve Avusturya’da,…

NeoKlasik Okul Kavramı-2

1920 ve 1930’lardaki iki temel gelişme, neoklasik ekonomi ile serbest piyasa politikaları taraftarlığı arasındaki kopmaz gibi görünen bağı ortadan kaldırdı. Bu gelişmelerden sonra, neoklasik ekonomiyi serbest piyasa ekonomisiyle aynı kefeye…

NeoKlasik Okul Kavramı-1

Neklasik okul 1870’lerde William Jevons ve Leon Walras’ın çalışmalarından ortaya çıktı. Alfred Marshall’ın Principles of Economics (Ekonominin İlkeleri) adlı kitabının 1890’larda yayımlanmasıyla da iyice test edilmiş oldu. Marshall’ın…

Vergi Oyunu: Lüks Mallar

Dünya üzerinde acı çeken çok fazla insan var. Aynı zamanda incik boncuğa ve yat gibi lüks harcamalara bolca para akıtan küçük bir azınlık da var. Bu insanlar yat gibi lüks mallara parası yeten tüketiciler. O zaman yattan, kürkten ve…

Tarım Politikası: Bu İkilem Nereye Kadar?

Üretmek toplumu kalkındıracak yegane formüldür şüphesiz. Sürekli büyüyen dinamik bir ekonomiyse kalkınmadaki aracımız üretim araçlarına odaklanmamız gerekiyor. Böylece istihdam alanları açılsın, cari açığımız kapansın, milli gelirimiz…

İş Döngüsü Hakkında: Keynesyen Teori

Keynesyen modeli basitçe açıklayalım. Keynesyen veya yeni Keynesyen olsun, hepsinin ana fikri şudur: Ekonomik daralmalar genelde toplam talepteki keskin düşüşlerden kaynaklanır. Toplam talebi kabaca “tüketim” olarak düşünebiliriz.…

Paralel İktisat

Bir gerçekte olan iktisat var bir de günümüzde öğretilen bir iktisat var.. Öğretilen iktisat, gerçekte olan iktisadı anlamakta ve anlatmakta yetersiz kalıyor.. Hayatın gerçeklerinden oldukça kopuk, temeli olmayan bir iktisat…

‘Ekonomi’ Sözcüğünün Kısa Tarihçesi*

İktisatçıların pek çok kavram ve konuda anlaşamadığı bilinmektedir. Temel kavramlar üzerinde bir anlaşma sağlanmış olsa bile pratik bir örnek üzerinden değerlendirme yapılacağı zaman çok farklı sonuçların çıktığı görülmektedir. Üzerinde…

Sürdürülebilir Büyüme Üzerine Değerlendirme

Özellikle son yıllarda popülaritesini arttıran ‘sürdürülebilir büyüme’, çoğu gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’nin de ünlü başlıkları arasındadır. Sürdürülebilir büyüme,  ülkemizin henüz emekleme aşamalarını…

Ekonomik Büyüme ve Tasarruflar

Ekonominin en önemli aktörlerinden birisi şüphesiz tasarruflardır. Tasarruflar literatürde gelirin harcamayan kısmı olarak bilinmektedir. Ekonomik büyüme açısından tasarruflar ise büyümeye olumlu bir katkı sağlamaktadır. Büyüme ise en basit…