Kategori Yazıları

iktisat teorileri

Homo Economicus Öldü mü?

Öncelikle nedir bu homo economicus yenilir mi? içilir mi? İlk önce buna değinelim sonrasında ise aramızda homo economicusların yaşayıp yaşamadığını veya öyle bir insanın olup olmadığını kendi bakış açımla değerlendireceğim. Homo…

Johm Law Sistemi ve Mississippi Company Balonu

ÖZET Kâğıt para kullanımını geliştirmiş olan Banque Générale Privée Mayıs 1716'da John Law tarafından kuruldu. Özel bir bankaydı, ancak sermayesinin dörtte üçü devlet parasından oluşmaktaydı ve devlete bunun karşılığında senet…

Say Kanunu

Say Kanunu Nedir? Say’in kendi adıyla Say Kanunu diye anılan malların üretim veya sürümüne ilişkin doktrin veya teorisine göre kapitalist ekonomide genel bir aşırı−üretim olması imkânsızdır. Belirli bir mal bir süre aşırı miktarda…

Marksist Düşüncenin Gelişimi

Marx Sonrası Marksizm−Marksist Düşüncenin Gelişimi Marx’ın fikirlerinin dünyayı değiştirdiğine hiç şüphe yok. Onun adına devrimler gerçekleşti ve komünist toplumlar var oldu. Birbirimize ve dünyaya bakma biçimimizi değiştirdiği için…

Siyasal İktisat Kavramı Üzerine (3)*

Smith ve Ricardo arasındaki farklılığa kısaca değindiğimiz önceki yazının devamı niteliğinde olan iki iktisatçı arasındaki değer teorisi konusundaki anlaşmazlık ile devam edilebilir. Değer teorisi konusu Smith ve Ricardo arasındaki…

Siyasal İktisat Kavramı Üzerine (1)*

1973 bunalımı ile birlikte Keynesyen iktisadın popülerliği kaybolmaya başladı. Hatta Keynesyen iktisat aşağılanmaya başlandı da denilebilir. Bununla birlikte bunalım döneminde bir gelişme daha ortaya çıktı. Bu da siyasal iktisat teriminin…

Neoliberalizm Nedir?

Yazar: Elizabeth Martinez ve Arnoldo Garcia Çeviren: Kaan Yiğenoğlu Neo-liberalizm neredeyse son 25 yıldır yaygın hale gelmiş bir dizi ekonomik politikaları ifade eder. Bu kelime ABD'de nadiren duyulsa da onun etkileri zenginin daha…

Dönüşümcü Liderlik

Giriş Dünya üzerinde yaşanan küreselleşme süreci her alanda olduğu gibi işletme, örgüt ve liderlik alanlarında da hızlı bir değişim ve küçülmeye mecburi bir kapı açmıştır. Bu değişimlerin yönetilebilmesi ve örgütler açısından yenidünya…