Kategori Yazıları

iktisat teorileri

İTHAL İKAME POLİTİKASI VE ÖNLEMLER

Ekonomisi iyi olan ülkelere baktığımızda ithalatlarını para basarak , az gelişmiş ve/veya gelişme yolunda ki ülkelere baktığımızda ise ithalatlarını ihracat yaparak karşıladıklarını görüyoruz, dolayısı ile Cari açık tuzağı bu noktada az…

Refah Devleti ve Sosyal Politika- 2

Geçmişten günümüze kadar insanlık tarihinde birçok ekonomik bunalım şu ya da bu sebepten dolayı ortaya çıkarak toplumlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır ve hala da yaratmaya devam etmektedir. Özellikle 18. yüzyılda İngiltere gibi…

ORTA GELİR TUZAĞI

GİRİŞ Orta gelir tuzağı, kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamadan öteye gidememesi anlamına geliyor.1 Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları en büyük risklerden biri olan bu durum Türkiye içinde geçerlidir. Türkiye…

Maliye’nin Doğuşu

Adam Smith'in Ulusların Zenginliği (1776) adlı kitabı ile başlattığımız ve Klasik İktisat diye adlandırdığımız iktisat bilimi 1929 İktisadi Buhranına kadar, önemli gelişmeler gösterdi. Adam Smith'in piyasa güvenli, devlet müdahalesine…

Makyavelizm Nedir?

Niccolo Marchiavelli’nin düşüncelerinden derlenerek ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Rönesans hareketinin siyasi-politik kuramcı olarak en önde gelen isimlerinden olan Marchiavelli, siyasi emelleri gerçekleştirmede her yolun mübah olduğunu…

Merkantalizm Üzerine

Merkantalizm, 1500 lü yıllarda Avrupa'da ortaya çıkmış ve orada gelişmiştir. Bu akımı basitçe tanımlamak gerekirse altın gümüş gibi madenlerin önemine vurgu yapıp dış ticareti ön plana çıkarmak ve ne kadar çok stok sahibiysen o derece…

İNSAN MERKEZLİ BÜYÜME VE KALKINMA

İNSAN MERKEZLİ BÜYÜME VE KALKINMA ÜZERİNE Kapitalist bakış açısından, çevre değerleri birer ekonomik kaynak olmaktan başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Kapitalist sistem insanı merkeze alır ve bu bakışa göre, doğal kaynakların bizatihi…

Enflasyonun Nedenleri

Enflasyona yol açan nedenler, aynı zamanda enflasyonun türlerini de belirlemekte, enflasyonun nedenleri hakkında yapılan analizler aynı zamanda enflasyonun çeşitlenmesine yol açmaktadır. Enflasyonun en önemli nedeni, tanımından da…