Kategori Yazıları

iktisat teorileri

Yoksulluk: Kavramsal Tartışma

Yoksul ve yoksulluk kavramlarının açıklanış biçimleri farklılıklar göstermektedir. Farklı tanımlamalar, farklı ölçüm şekillerini de beraberinde getirmiş ve bu sebeple yoksulluk analizlerinin yapılmasında farklılaşmalar meydana gelmiştir. Bu…

Yoksulluk: Tarihsel süreçte yaklaşımlar

Şüphesiz ki yoksulluk yeni bir olgu değildir. Başta John Locke olmak üzere 17. yy düşünürlerinin mülkiyet hakları çerçevesinde başlattığı bu tartışma, liberalizmin bir siyasal kuram olarak geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Liberal…

Değişen Dünyada Değişmeyen:Yoksulluk

Yoksulluk ve yoksullaştırma kavramları her dönemde tartışılan iki kavram olmasına rağmen konjonktürel dalgalanmalarla artan işsizlik ve azalan sosyal refahla beraber, yapılan yoksulluk tartışmaları hız kazanmıştır. Yoksulluk çok boyutlu…

Keynesyen Teorinin 1930’da Gelişmesi

Klasik İktisat Teorisi 1929 Bunalımı olarak tarihe geçen ve kapitalizmin en uzun süre yaşadığı krizi açıklamada yetersiz kalmıştır. İşte böyle bir dönemde Keynes ‘in fikirleri bu bunalımı açıklamıştır. Keynes’i önemli ve ünlü yapan onun…

Klasik İktisat ve Gelişim Süreci

Klasik iktisat 1776 ve 1843 yılları arasında yaşanan iktisadi gelişmeleri etkileyen ve Batı’ya hâkim olan iktisadi düşünce akımıdır. Açıkçası bu dönemler 1776 da klasik iktisadın temel kurucusu olan Adam Smith’in önemli eseri olan…