Kategori Yazıları

iktisatçılar

iktisatçılar

Karl Marx’ın Yaşamı ve Düşüncesi

Karl Marx, 5 Mayıs 1818’de dokuz çocuğun en küçüğü olarak Prusya Rhineland’ındaki Trier’de doğdu ve 14 Mart 1883’te gönüllü sürgünde, Londra’da öldü.1 Babası Heinrich Marx (1787–1838) bir avukattı. Hem babası hem de kızlık soyadı Pressburg…

Francois Quesnay ve Onun Tableau Economique’i

Adam Smith’in karşılaştığı en tanınmış Fransız Fizyokrat ünlü operatör Dr. Francois Quesnay (1694–1774) idi. Kendisi bir zamanlar Kral XV. Louis’nin gözde metresinin özel doktoruydu. Quesnay’nin meşhur diyagramı Tableau Economique (İktisadî…

David Hume Kimdir?

Büyük filozof David Hume (1711–76), Adam Smith’in yakın bir arkadaşıydı ve onun ticaret ve para konusunda az miktardaki yazmaları üzerinde hayli etkiliydi. Smith, İskoçyalı arkadaşını, zamanında yaşayan “diğerlerinden kat kat daha üstün bir…

Karl Marks ve Marksizm

Marksizm dünya tarihinde en etkili olmuş felsefi sistemlerden biridir. Taraftarlar, metinler, siyasi yandaşlar ve akademik savunucular üzerinden bir hesaplama yapılsa, Aristotelesçilik muhtemelen ikinci en etkili ekol olurdu: Kadim Yunandan…

Jeremy Bentham Kimdir?

J. Bentham kimdir ? İktisadî düşünce bakımından önemli görüşleri nelerdir? “Faydacılık” nedir? Eski Yunan düşünce ve fikir hayatının sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin yönünü konu alan Epikürcü felsefeden de söz edilmiştir. Bu…

John Stuart Mill Kimdir?

John Stuart Mill (1806−1873), İngiliz klasik iktisatçılarının sonuncusudur. Mantık, felsefe ve çeşitli siyasal bilim konularındaki eserleriyle 19. yüzyılın önde gelen fikir adamlarından biri olan Mill, iktisadî düşünce tarihi bakımından, …