Tüm Yazılar EKONOMİ

Polonya’nın Gelir Dağılımı

OECD ülkelerini gelir eşitsizliğine göre beş grup altında inceleyebiliriz. İlk olarak, Grafik 1’de Danimarka ve İsveç’te Gini Katsayısı 0,23 civarında olup bu oran OECD ortalamasının %25 altındadır. Bu iki ülke gelir eşitsizliğinin çok düşük olduğu ülkelerdir.İkinci … Devami

Polonya’nın Ekonomik Durumu

•1990’ların başından beri istikrarlı bir ekonomik liberalizasyon politikası izleyen Polonya, geçiş süreci ekonomileri arasında bir başarı örneği olarak öne çıkmaktadır. •Polonya ekonomisinin gelişimi için başta işsizlik oranının düşürülmesi önemlidir. •Devletin sahibi olduğu küçük ve … Devami

Arthur Cecıl Pıgou Kimdir?

Arthur Cecil Pigou 18 Kasım 1877 yılında doğmuştur. Bir İngiliz iktisatçısıdır. 1902 yılında Cambridge Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Pigou, iktisatta “Cambridge Okulu” nun ileri gelenlerinden biri olarak da tanınmaktadır. Refah ekonomisi, faydanın veya tatminin … Devami

Henry Sidgwick Kimdir?

Henry Sidgwick 1838-1900 yılları arasında yaşamış ve bu yıllar içerisinde felsefe ve ekonomi alanında kayda değer bir yer almıştır. Kökenleri J.Stuart Mill ve Bentham’a dayanan faydacılığın bir temsilcisi olmuştur. Sidgwick toplumda her bireyin mutlu … Devami

Kaldor’un Büyüme Modeli Nasıldır?

“Laissez-faire” uygulaması altında işsizliği ortadan kaldıracağını öngören teoridir. Bu teorinin kısaca ifadesi “faktör hisselerinin tam istihdamda tasarruf ve yatırımı dengeye getirecek şekilde belirlenmesi”dir. Teoriyi ortaya atan Kaldor’a göre işçilerin payı şu şekilde belirlenmektedir: Yatırım … Devami