iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu
Kategori Yazıları

EKONOMİ

2. Dünya Savaşının Ekonomik Değişiklikleri

Türkiye, 2. Dünya Savaşına katılmadığı halde savaşın sert etkilerini hissetmiştir. Her gün savaşa girme ihtimali karşısında uygulanan seferberlik devlet için ağır masraflar yarattığı gibi, aktif nüfusun önemli bir kısmını üretimden…

Vicdanın “Küresel” Olması

Kapitalist ve post kapitalist dönemin özelliklerini dikkate alarak, Altan'a göre niçin küresel bir vicdana ihtiyaç duyulduğunu anlatınız. Vicdanın "Küresel" Olması ne anlama gelmektedir? Küreselleşme, çağın gelişmeleri kapsamında teknolojik…

MIST Ülkelerinin Temel Göstergeleri

Aşağıdaki tablo, MIST ülkelerinin günümüzdeki önemini kazanmasına sebep olan faktörleri göstermektedir. Grubu oluşturan devletlerin ortak yönleri ise; sahip oldukları nüfus, yüzölçümü ve ekonomileridir. Sadece Güney Kore ekonomisi ve büyüme…

BRIC ve MIST Ülkeleri Cari Açık

BRIC VE MIST ülkeleri yükselen ekonomileri tanımlamak için ülkelerin İngilizce baş harflerinin kısaltılmasından oluşturulmuş ekonomik birliklerin adıdır. Gelişen ülkeler arasında; büyümenin motorları ise son dönemin popüler tanımıyla BRIC…

Türkiye’de Savunma Harcamaları

Türkiye’de savunma harcamalarından bahsetmeden önce güvenlik anlayışından bahsetmek gerekir. Türkiye’de güvenlik denildiğinde akla toplumun insani ve sosyal güvenliği yerine devletin askeri asayiş güvenliği gelmektedir ve dolayısıyla…

Dünyada Savunma Harcamaları

Genel olarak dünyadaki savunma harcamalarına bakacak olursak verilerin, özellikle ikinci dünya savaşından sonra bir artış gösterdiğini söyleyebilmekteyiz. Savunma harcamaları soğuk savaş döneminde özellikle 1987 yılında zirveye ulaşmış ve…

Savunma Harcamalarına Kavramsal Yaklaşım

Bir ülke devamlılığını sağlayabilmesi için, belirlenen topraklarını korumalı ve vatandaşlarına güven sağlayabilmelidir. Bunun için de öncelikle güçlü bir ordusunun olması ve bu ordunun finanse edilebilmesi için ülkenin kendi Gayri Safi…