Kategori Yazıları

Ülke Ekonomileri

Ülke Ekonomileri

Küreselleşen Ekonomide Asya

Grafikte, 2009 yılı dünya Gayri Safi Yurtiçi Hâsılasındaki ASEAN ülkeleri ve verili ticaret partnerlerinin payını gösterilmektedir. Şekle göre, Güneydoğu Asya kaplanları %4,1’lik bir paya sahiptir ve diğer Güney Asya Kaplanları…

AB EKONOMİK KRİZİ – Genel Bakış 1

Yazımın en başında anahtar cümle olarak şunu söylemek istiyorum: Avrupa Birliği (eski adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu)her ne kadar ekonomik amaçlar ile ortak pazar ve ortak ticaret anlaşmaları sebebi ile kurulmuş gibi gözükse de birliğin…

MIST Ülkelerinin Temel Göstergeleri

Aşağıdaki tablo, MIST ülkelerinin günümüzdeki önemini kazanmasına sebep olan faktörleri göstermektedir. Grubu oluşturan devletlerin ortak yönleri ise; sahip oldukları nüfus, yüzölçümü ve ekonomileridir. Sadece Güney Kore ekonomisi ve büyüme…

BRIC ve MIST Ülkeleri Cari Açık

BRIC VE MIST ülkeleri yükselen ekonomileri tanımlamak için ülkelerin İngilizce baş harflerinin kısaltılmasından oluşturulmuş ekonomik birliklerin adıdır. Gelişen ülkeler arasında; büyümenin motorları ise son dönemin popüler tanımıyla BRIC…

İstihdamsız Büyüme: Ne Yapmalı?

Turkiye ekonomisinde işsizlik kapitalizmin farklı alt donemlerinde önemini her zaman koruyan bir mesele olmuştur. Ancak işsizlik tartışmalar. genel anlamda konjonkturel krizler ile h.z kazanmaktadır. istihdamsız buyume kavramının…

Dünyada İstihdamda Genel Durum

Türkiye eksenli baĢlattığımız tartıĢmamızın bu bölümünde dünyadaki genel eğilim ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak faydalı olacaktır. Çünkü istihdamsız büyüme halinin yalnızca Türkiye’de değil, dünyada genel bir eğilim olduğu…