Kategori Yazıları

Ülke Ekonomileri

Ülke Ekonomileri

Çin Ekonomisine Kuşbakışı

IMF Başkanı Christine Lagarde, Çin ekonomisinde  yatırım ve ihracatın çok önemli bir yeri olduğunu ve artık bu konuda değişikliğe gidilmesini önerdiğini söyledi.  Çin’de doğrudan dış yatırımlar üst üste doğrudan azaldı (-%9). Ekonomist …

Polonya’nın Gelir Dağılımı

OECD ülkelerini gelir eşitsizliğine göre beş grup altında inceleyebiliriz. İlk olarak, Grafik 1’de Danimarka ve İsveç’te Gini Katsayısı 0,23 civarında olup bu oran OECD ortalamasının %25 altındadır. Bu iki ülke gelir eşitsizliğinin…

Polonya’nın Ekonomik Durumu

•1990'ların başından beri istikrarlı bir ekonomik liberalizasyon politikası izleyen Polonya, geçiş süreci ekonomileri arasında bir başarı örneği olarak öne çıkmaktadır. •Polonya ekonomisinin gelişimi için başta işsizlik oranının…