Kategori Yazıları

Ülke Ekonomileri

Ülke Ekonomileri

Türkiye’de Devletçi Politikalar (1930-1950)

1929 yılının sonlarında özellikle Batı dünyasında başlayan Büyük Buhran’dan genç Cumhuriyet de ciddi ölçüde etkilenmişti. 1923 İzmir İktisat Kongresi sonrası alınan karar gereği özel sektöre yapılan teşviklerden yeterli verimi alamayan…

Maliye Bakanlığı’nın Yapısı ve İşleyişi

Maliye Bakanlığı’nın temel görevleri arasında bütçe- gelir yönetimi, kamu taşınmazlarının yönetimi ve kamu hesaplarının yönetimi yer almaktadır. Maliye Bakanlığı kendi içerisinde vatandaştan vergi tahsil etmek için bir takım birimlere…

İktisadi Kalkınma Ve Tarım üzerine

Tarım sektörü, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sektördür. Tarım devriminin başlamasından itibaren, sanayi devrimine kadar, ülkeler için birinci sektör konumunda yerini almıştır. Fakat sanayi devriminden itibaren gelişmiş…