Tüm Yazılar Yenilik iktisadı

Porter Ve Elmas Modeli

Klasik uluslararası ticaret teorileri, nispi avantajların, ülkelerin gelecek nesillere bırakabileceği faktör havuzlarında yattığını söylemektedir. Bu faktör havuzları; ülke toprağı, doğal kaynaklar ve nüfus gibi kavramları içine alır. Porter ise, ulusların kalifiye işgücü, güçlü teknoloji, … Devami

Rekabet Ve Rekabet Gücü Nedir?

Rekabet, evrensel kurallara bağlı bir ilişkiler sistemi olarak, doğa bilimlerinde olduğu gibi, kıt kaynakları kullanarak sınırlı bir talebi ekonomik olarak karşılama ve varlığını geliştirerek sürdürebilme yeteneğini kazanmaktır. Bu bağlamda rekabet çok farklı amaçlarla farklı … Devami

Rekabetin Değişen Boyutu

Rekabet kavramı tarih boyunca önemini korumuş bir kavram özelliği göstermektedir. Özellikle bilgi toplumunun içinde yaşadığımız bu yüzyılda, artan küreselleşmeyle beraber dünya adeta küresel bir köy haline gelmiş; küreselleşme, dünya ticaretini serbestleştirmiş ve ülke ekonomilerinden … Devami

Tekno-Ekonomik Paradigma Nedir?

Tekno-ekonomik paradigma kavramı, bir toplumsal yapıdaki teknoloji sisteminin geçirdiği ve bu yapıda uzun yıllar etkisini devam ettirecek köklü dönüşümleri ifade eder. Toplumsal gelişimin ya da sermaye birikiminin anlaşılabilmesi, değişen teknolojinin anlaşılmasıyla mümkündür. Tekno-ekonomik paradigma … Devami

Ulusal Yenilik Sistemi:Kurumlar

        Ulusal yenilik sistemini oluşturan kurumların her biri birbiri ile sıkı ilişkiler içindedir ve 6 grupta incelenebilirler. Erol Taymaz’ın (Taymaz, 2001:26) ele aldığı biçimiyle tartışacak olursak; Teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan firmalar … Devami

Ulusal Yenilik Sistemleri: Kuramsal Arka Plan

Ulusal yenilik sistemlerinin uygulama biçimlerini tartışmadan önce kavramın kuramsal arkaplanına kısa değinmek faydalı olacaktır. Bu noktada iki yaklaşımdan bahsedebiliriz: Neo-klasik Kuram ve Evrimci kuram… Neoklasik kuramın teknoloji ve yenilik iktisadındaki yansıması, neoklasik üretim iktisadının … Devami