iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu
Kategori Yazıları

insan Kaynakları

Verimsiz Personeli Nasıl Kazanırsınız?

Verimsiz personeli kazanmanın birkaç yolu: * Üretken olmayan çalışanları kazanmanın yollarından biri onları serbest bırakmaktır. Bununla birlikte, bir işletme sahibi olarak, insanları işten çıkarmanın yüksek maliyetli  olduğunu ve yeni…

Basın İş Kanunu’na Tabi Çalışanların Hakları-2

İhbar Süresi ve Tazminatı Gazeteci en az 1 ay evvel işverene yazılı ihbarda bulunmak suretiyle iş akdini her zaman feshedebilir. İş akdi en az 5 yıl sürmüş gazeteci için yapılacak yazılı ihbardan itibaren 3 ay sonra iş akdi feshedilebilir.…