Tüm Yazılar Dış Ticaret

Dış Ticaret

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Gtip) Nedir?

GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, genel olarak tarife cetvelinin yerine kullanılan GTİP, aslında Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 12 haneli koda verilen isimdir. GTİP, İngilizce’de, HS Code, Customs Tariff, Harmonized Code veya Harmonized … Devami

AB ile Yapılan Dış Ticaret Verileri: 2005-2015

Genel olarak ülkemizin dış ticaret hacminin arttırılmasında diğer ülkelerle dengeli ticari ilişkiler kurulması esastır. Bunun için de ihracatta pazar payının arttırılması ve geliştirilmesi, yeni pazarlara ulaşılması ve yüksek katma değerli ürünler aracılığıyla birim ihraç … Devami

İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı ekonomik rapora göre, Türkiye ithalatının mal gruplarına göre nasıl gerçekleştiği tablodaki gibidir. 2013-2015 yılları arasındaki üç önemli mal grubundaki gerçekleşme ve değişimi gösteren tabloya göre en fazla ithalat ara … Devami

Tayland Pazar Araştırması ve Analizi

NÜFUS: 68.981.000 (2016-IMF tahmin) GSYİH: 412.295 (2016-IMF tahmin) İhracat: 227,5 milyar $ (2014) İhracat Ürünleri: Tayland’ın mal ihracatının yaklaşık olarak %80’ini sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Tayland’ın ihracatında makineler, bunların aksam ve parçaları, motorlu taşıtlar, kauçuk ve kauçuktan … Devami

Turquality Nedir? Turquality Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yazan: Namık Kemal Sezen – Turquality ve Yönetim Danışmanı http://kemalsezen.com/turquality-hakkinda-sikca-sorulan-sorular-2.html Dünya Ekonomisine baktığımızda 1950 yılından itibaren yaklaşık 10kat büyüdüğünü görmekteyiz. Dünyadaki yabancı sermaye yatırımı 1,5 trilyon $’a yaklaşırken, çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki yeri ve … Devami