Kategori Yazıları

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Gtip) Nedir?

GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, genel olarak tarife cetvelinin yerine kullanılan GTİP, aslında Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 12 haneli koda verilen isimdir. GTİP, İngilizce'de, HS Code, Customs…

AB ile Yapılan Dış Ticaret Verileri: 2005-2015

Genel olarak ülkemizin dış ticaret hacminin arttırılmasında diğer ülkelerle dengeli ticari ilişkiler kurulması esastır. Bunun için de ihracatta pazar payının arttırılması ve geliştirilmesi, yeni pazarlara ulaşılması ve yüksek katma değerli…

İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı ekonomik rapora göre, Türkiye ithalatının mal gruplarına göre nasıl gerçekleştiği tablodaki gibidir. 2013-2015 yılları arasındaki üç önemli mal grubundaki gerçekleşme ve değişimi…

Tayland Pazar Araştırması ve Analizi

NÜFUS: 68.981.000 (2016-IMF tahmin) GSYİH: 412.295 (2016-IMF tahmin) İhracat: 227,5 milyar $ (2014) İhracat Ürünleri: Tayland’ın mal ihracatının yaklaşık olarak %80’ini sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Tayland’ın ihracatında makineler,…

Güney Kore Pazar Araştırması ve Analizi

1. GÜNEY KORE’YE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NÜFUS: 50.859.000 (IMF 2016 TAHMİN) GSYİH: 1.509.632 MİLYON $ (IMF 2016 TAHMİN) Kişi Başına Düşen GSYİH: 29.682 $ (IMF 2016 TAHMİN) İhracat: 526 milyar $ (2015) İhracat Ürünleri: Elektronik…

Gümrük Vergi ve Cezaları, İtiraz ve Dava, Süreler

Gümrük vergi ve ceza kararlarının gümrük idaresi tarafından yükümlüye tebliğ edilmediği sürece itiraza ilişkin 15 günlük süre işlemeye başlamaz. Ayrıca idarenin vergi ve ceza kararlarına ilişkin tebliğlerinde itiraza ilişkin başvuru…