iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu
Kategori Yazıları

FİNANS

FİNANS

Şirketler İçin Fon Kaynakları Nelerdir?

Yatırımcı ve şirketler açısından onlara maddi kazanç sağlayacak, nakit vb, değerli unsurları bütün olarak fon tanımıyla ifade edebiliriz. Küçük yatırımcı ve şirketler için bu fonları elde etmenin türlü yolları mevcuttur. Bunu açıklamadan…

Sermaye Piyasası Kurulu Hakkında Genel Bilgiler

Çoğu yatırımcı, şirket ya da kurumun yaşamı içerisinde bir şekilde temas kurduğu sermaye piyasası kurulu hakkında neler biliyoruz? Kısaca SPK olarak geçen bu kurumun görev ve sorumlulukları nelerdir ve piyasaya ne tür bir fayda sağladığını…