iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu
Kategori Yazıları

Enerji

Enerji

Lisanslı Elektrik Üretim Raporu

Elektrik üretimi gerek sanayi için gerekse normal kullanım alanları için oldukça önemli bir konudur. Elektrik üretimi genelde belirli resmi bir kurum izni ve gözetimi altında gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de bununla ilgili Enerji…

Dünyanın En Büyük 10 Enerji Şirketi

Petrol fiyatlarında yaşanan değişiklikler enerji şirketlerine de yansımaktadır. Bununla ilgili dünya üzerinde enerji piyasası ile ilgili veriler ışığında çeşitli kıyaslama ve araştırmaları yürüten S&P Global Platts şirketi tarafından…

Sektörler İtibariyle Dünya Mal İhracatı

Sektörlere göre dünya üzerindeki ihracatı etkileyen en önemli belirleyici ticarete konu olan malların fiyatlarındaki azalış olmuştur. 2015 yılında petrol, doğal gaz, madencilik ürünleri, tarımsal hammaddeler, gıda ve metal fiyatlarındaki…