Kategori Yazıları

Enerji

Enerji

Dünyanın En Büyük 10 Enerji Şirketi

Petrol fiyatlarında yaşanan değişiklikler enerji şirketlerine de yansımaktadır. Bununla ilgili dünya üzerinde enerji piyasası ile ilgili veriler ışığında çeşitli kıyaslama ve araştırmaları yürüten S&P Global Platts şirketi tarafından…

Sektörler İtibariyle Dünya Mal İhracatı

Sektörlere göre dünya üzerindeki ihracatı etkileyen en önemli belirleyici ticarete konu olan malların fiyatlarındaki azalış olmuştur. 2015 yılında petrol, doğal gaz, madencilik ürünleri, tarımsal hammaddeler, gıda ve metal fiyatlarındaki…

Dünya’da Enerji ve Çevreyi Koruma Hizmetleri

Ticari olarak üretilen enerji kaynakları fosil, nükleer ve yenilenebilir kaynaklardan meydana gelir. Nükleer ve fosil yakıtlar yenilenemeyenlerdendir. Bunlara örnek doğal gaz, petrol ve kömürdür, ayrıca madencilik endüstrisinde…

Enerji Şirketleri

Enerji şirketleri Yabancılar; ARACI KURUMLAR Düşündüğümü dilimin döndüğünce aktarmaya çalışacağım; Yukarıda tabloda sunduğum, şirketler enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdir. Borsada hisseleri alım…

YEŞİL KENT FREIBURG

Öyle bir kent düşünün başka ülkelere ihtiyaç duymadan kendi enerjisini üretsin, hatta ürettiği bu enerji ile kendi yerel gereksinimlerini karşıladığı gibi bir de artan enerjiyi satarak ekonomilerini desteklesin. Aynı kenti düşünmeye devam…

Dışa Bağımlılığımız Hakkında

2008 Mortgage Krizi’nin ülkemizi teğet geçtiği söyleniyordu. O zaman için ülkemizde tam oturmayan bu sektörün krizinden gelişmiş ülkelere nazaran pek etkilendiğimiz söylenemez. Uzun dönemde ise bu krizin etkilerini her alanda görmekteyiz.…