Kategori Yazıları

Enerji

Enerji

Yeşil Ekonomi Nedir?

2.2. Yeşil Ekonomi Nedir? Yeşil ekonomi kelime anlamı olarak toplumsal refahın ve sosyal eşitliğin arttırılması, çevresel risklerin ve ekolojik kıtlıkların ise azaltılması anlamına gelmektedir. En basit ifadeyle, Yeşil ekonomi de düşük…

Küresel İklim Değişikliği ve Enerji

Küresel iklim değişikliğinin temel nedeni, fosil yakıtların yakılması sonucunda atmosferde başta karbondioksit olmak üzere sera gazlarının oranının artmasıdır. Günümüzde birincil enerji talebinin yaklaşık %80'i fosil yakıtlar kullanılarak…

HES Yatırımları

Küresel iklim değişikliğinin temel sebebi olacak dünya sıcaklığının iki derece artmasını önelemek için sürdürülebilir hidroelektrik gereklidir. Hidroelektrik santrallerin çevresel ve sosyoekonomik tahribatının sonuçları enerji üretiminin…

Dünyada ve Türkiye’de Hidrojen Enerjisi

Dünyada her sene 500 milyar m3 civarında hidrojen üretilmektedir.18 En büyük kullanıcı payına kimya sanayii, özellikle petrokimya sanayii sahiptir. Ülkemizde; suni Gübre Sanayii, petrokimya endüstrisi, hayvansal yağ üretimi gibi çeşitli…

CERN’in Türkiye Ekonomisine Katkısı

CERN yani Türkçe anlamıyla Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi, 1954’te kurulmuş, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan, 20 asil ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 gözlemci üyeye sahip, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuarıdır.…

Hidrojen Enerjisi Nedir?

Doğada bileşikler halinde bol miktarda bulunan hidrojen serbest olarak bulunmadığından doğal bir enerji kaynağı değildir. Bununla birlikte hidrojen birincil enerji kaynakları ile değişik hammaddelerden üretilebilmekte ve üretiminde…