Kategori Yazıları

Enerji

Enerji

Türkiye’de Rüzgar Enerjisi

Havanın içindeki moleküller belirli bir hıza sahiptir. Rüzgâr enerjisi, bu hızın bir kısmının türbin pervanelerine aktarılmasıyla elde edilir. Rüzgâr gücü, pervane kanatlarına etki ederek su pompası gibi mekanik cihazlara enerji sağlar…

Türkiye’nin Birincil Enerji Kaynakları

Türkiye çok çeşitli birincil enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Türkiye’de taşkömürü, linyit, asfalsit, ham petrol, doğal gaz, uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri ile, hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi,…

Enerjinin Tanımı Ve Enerji Türleri

Enerji iş yapma kapasitesi veya değişiklik meydana getirme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır.Enerjiyi kısaca iş yapabilme yeteneği ve kapasitesi olarak tanımlayabiliriz. Enerji ekonominin emek, sermaye, toprak şeklindeki üretim…

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle, güneş ışınlarını oldukça iyi bir şekilde alabilmektedir. Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verileri baz…