Kategori Yazıları

imalat Sanayi

imalat sanayi

Küresel Forklift Sevkiyat Oranları

Küresel forklift (yük kaldırma/ istifleme aracı) sevkiyat oranları, 2015 yılı ile önceki dönemin karşılaştırması ile, Dünyada yeni endüstriyel kamyon pazarında bir gelişme olması öngörülmekte ve 2017 yılında bu araçların 1,23 milyonu…

İnşaat Sektörü Hakkında Genel Bilgiler

Yapı endüstrisi, yaygın kullanımıyla inşaat sektörü, bireysel ve ticari konutlarda, enerji, savunma, ulaşım gibi sektörlerde bina ve alt yapıyı ifade eder. İnşaatların proje dizayn ve idaresi genellikle ilgili yapı müdürü tarafından yerine…

Emek Verimliliğin Ölçümü

Emek verimliliğinin iktisat literatüründe farklı ölçümleri bulunmaktadır.  Neoklasik teorinin temel açılımı kar maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonunu temel alan aşağıdaki gösterimdir: P = MC = W/MPL veya W/P = MPL (1) Eşitlik…

Türkiye’de İstihdam ve İmalat Sanayi

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden imalat sanayinin büyüme istihdam korelasyonu incelendiğinde, negatif bir iliĢki içinde oldukları görülmektedir. Bu iliĢkinin pozitife doğru ivmelenmesi durumunda ise Türkiye’nin istihdam yaratma…

İmalatın Ekonomideki Yeri Nedir?

İmalat sanayi, gerek yarattığı katma değer, gerekse ihracata olan katkısıyla ekonomimiz içinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada ve ülke içinde yaşanan ekonomik krizlerden kimi zaman fazla kimi zaman da az etkilenmiştir, ancak yine de…