Kategori Yazıları

SEKTÖR

SEKTÖREL

Enerjinin Tanımı Ve Enerji Türleri

Enerji iş yapma kapasitesi veya değişiklik meydana getirme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır.Enerjiyi kısaca iş yapabilme yeteneği ve kapasitesi olarak tanımlayabiliriz. Enerji ekonominin emek, sermaye, toprak şeklindeki üretim…

Turizmin Sosyo-Ekonomik Sonuçları Nelerdir?

Türkiye de Turizm sektörü diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de dinamik bir sektör olup, kendine bağlı diğer sektörleri de besleyen ve ekonomiye yön veren önemli bir konuma gelmiştir. Bir ülkedeki turizm sektöründeki gelişmelerin belli…

Dünyada 2010-2015 Sürecinde E-ticaret

Dünya genelinde 2010 yılında 572,5 milyar dolar olan e-ticaret hacmi 2011 de 680,6 milyar dolara yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz yılda bu rakamın 820,5 milyar dolar olması düşünülmektedir. E-ticaret hacminin her yıl %19 dan yüksek bir…

Savunma Sanayi Neden Önemlidir?

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istikrarsız büyüme oranları ekonomiyi kırılgan hale getirmekte kaynaklarda etkin olmayan kullanımlar söz konusu olabilmektedir. İstikrarsız büyüme oranlarının ekonomiye etkilerine bakılacak…

Almanların Turizm Tercihinde İlk Üç Ülke

Almanların turizm tercihinde, Türkiye diğer ülkelere göre 3. sırada yer alıyor. Tatil ve seyahat araştırmaları kuruluşu FUR’ un yaptığı inceleme ve anketler sonucunda turizm alışkanlıklarının hangi ülkelerde yoğunlaştığı açıklanmıştır. Bu…