Kategori Yazıları

SEKTÖR

SEKTÖREL

Dünyada 2010-2015 Sürecinde E-ticaret

Dünya genelinde 2010 yılında 572,5 milyar dolar olan e-ticaret hacmi 2011 de 680,6 milyar dolara yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz yılda bu rakamın 820,5 milyar dolar olması düşünülmektedir. E-ticaret hacminin her yıl %19 dan yüksek bir…

Savunma Sanayi Neden Önemlidir?

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istikrarsız büyüme oranları ekonomiyi kırılgan hale getirmekte kaynaklarda etkin olmayan kullanımlar söz konusu olabilmektedir. İstikrarsız büyüme oranlarının ekonomiye etkilerine bakılacak…

Almanların Turizm Tercihinde İlk Üç Ülke

Almanların turizm tercihinde, Türkiye diğer ülkelere göre 3. sırada yer alıyor. Tatil ve seyahat araştırmaları kuruluşu FUR’ un yaptığı inceleme ve anketler sonucunda turizm alışkanlıklarının hangi ülkelerde yoğunlaştığı açıklanmıştır. Bu…

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle, güneş ışınlarını oldukça iyi bir şekilde alabilmektedir. Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verileri baz…

İmalatın Ekonomideki Yeri Nedir?

İmalat sanayi, gerek yarattığı katma değer, gerekse ihracata olan katkısıyla ekonomimiz içinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada ve ülke içinde yaşanan ekonomik krizlerden kimi zaman fazla kimi zaman da az etkilenmiştir, ancak yine de…

İmalat Sanayi’nin önemi

İmalat sanayi, tarım ve maden çıkarılmasıyla elde edilen maddelerin işlendiği, bu maddelerin işe yarar ve farklı yerlerde kullanılabilir hale getirildiği sektördür. Örneğin; enerji üretimi, gıda üretimi ve otomotiv sanayi bu sektör içinde…

Türkiye’de İmalat Sanayinin Gelişimi

İmalat sanayi sektörü Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir. Oluşturduğu katma değer, istihdam ve ihracat ile ekonomimizin temel taşı niteliğindedir. Yaklaşık olarak 4,5 milyon çalışanı vardır ve ihracat içindeki payı da %93…