Kategori Yazıları

Savunma Sanayi

Savunma Sanayi

Türkiye’de Savunma Harcamaları

Türkiye’de savunma harcamalarından bahsetmeden önce güvenlik anlayışından bahsetmek gerekir. Türkiye’de güvenlik denildiğinde akla toplumun insani ve sosyal güvenliği yerine devletin askeri asayiş güvenliği gelmektedir ve dolayısıyla…

Dünyada Savunma Harcamaları

Genel olarak dünyadaki savunma harcamalarına bakacak olursak verilerin, özellikle ikinci dünya savaşından sonra bir artış gösterdiğini söyleyebilmekteyiz. Savunma harcamaları soğuk savaş döneminde özellikle 1987 yılında zirveye ulaşmış ve…

Savunma Harcamalarına Kavramsal Yaklaşım

Bir ülke devamlılığını sağlayabilmesi için, belirlenen topraklarını korumalı ve vatandaşlarına güven sağlayabilmelidir. Bunun için de öncelikle güçlü bir ordusunun olması ve bu ordunun finanse edilebilmesi için ülkenin kendi Gayri Safi…

Savunma Sanayi Neden Önemlidir?

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istikrarsız büyüme oranları ekonomiyi kırılgan hale getirmekte kaynaklarda etkin olmayan kullanımlar söz konusu olabilmektedir. İstikrarsız büyüme oranlarının ekonomiye etkilerine bakılacak…