Kategori Yazıları

Tarım

Tarım

Tarım Politikası: Bu İkilem Nereye Kadar?

Üretmek toplumu kalkındıracak yegane formüldür şüphesiz. Sürekli büyüyen dinamik bir ekonomiyse kalkınmadaki aracımız üretim araçlarına odaklanmamız gerekiyor. Böylece istihdam alanları açılsın, cari açığımız kapansın, milli gelirimiz…

Dolar Ve Buğday ?

DOLAR VE BUĞDAY ? Dolar Grafiği Dolar Endeksi Buğday Yukarıdaki grafikler hakkında dilimin döndüğünce ne anladığımı aktarmaya çalışacağım. Dolar Kuru: 2013 yılı ilk yarısında 1,75 TL ile başlayan…

GSMM: Gayri Safi Milli Mutluluk

GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA/MUTLULUK KAVRAMI Wikipedia’ nın verdiği tanıma göre ;  “GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki…

Traktör’den İndim Lamborghini’ye Bindim

Son ayların  girişimciler ve ekonomistler arasında en çok dikkat çeken ve okunan haberiydi. Başlık Baybars Altuntaş'ın kitabının başlığı gibi oldu ama taklitler asıllarını yaşatır. Size bu yazımda Traktörden lamborghiniye nasıl binilir…

Türkiye’de İstihdam ve Tarım Sektörü

Türkiye’de istihdam yaratmayan büyümenin tartışılması söz konusu olduğunda tarım sektöründeki çözülmenin son derece kritik bir önem taşıdığına ayrı bir parantez açmamız gerekmektedir. Kırsal kesimdeki mülksüzleşmeye bağlı olarak, eksik…

Tarımda İş Verimliliği

Belirli bir üretim faaliyeti sonucunda elde edilen mal ve hizmet miktarının, söz konusu üretimi elde etmek için kullanılan işgücü miktarına oranlaması ile bulunan değere emek verimliliği denilmektedir.5 (Prof. Dr. Miran ) İş verimliliği…

Tarımda İş Gücünün Yeri Nedir?

Tanımı ve Özellikleri Tarımda üretimin bir faktörü olan emek, üretime katkıda bulunur ve bunun karşılığı olarak üretimden ücret adı altında bir pay alır. Emek, insanların mal ve hizmet üretimi amacıyla kullandıkları bedensel ve zihinsel…

Tarımsal Üretimde Sermayenin Önemi

Sermayenin tanımı Tarımsal faaliyette bulunabilmek için arazi ve işgücü yeterli değildir. Ayrıca  ek olarak tohum, alet ve makine ve üretim için binalara ihtiyaç vardır. Bunların hepsi sermaye grubu altında toplanır. Tarımda sermaye…