Kategori Yazıları

Tarım

Tarım

Tarım Sektöründeki Sorunlar Nedir?

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin gerçekleştirilemediği ülkemizde,yoğun nufus baskısı nedeniyle, bozulan toprak – insan dengesi ve buna bağlı yaşanan sorunlar ülkemiz tarımının en önemli yapısal sorunudur. Kırsal kesimin başlıca…

Türkiye’de Tarım Sektörü

Ülkemizde tarım tarih boyunca başta sanayi olmak üzere diğer sektörlerinde itici gücü olmuştur. İhracatta, tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Ekonominin son yıllardaki gelişmelerine bakılırsa, tarım…