Kategori Yazıları

Tekstil

Tekstil

Türkiye ve Dünyada Hazır Giyim Sektörü

Türkiye'de Hazır Giyim Sektörü Genel Olarak, Hazır giyim sektörü, ülkemizde 1980'lerde yapılan ihracat ile ilgili düzenleme ve çeşitli destekler ile daha da gelişmeye başlayan bir sektördür. İhracat ve ticaretin…

Yenilik Ve Markalaşma İçin Ne Yapılabilir?

Yenilik faaliyetlerinin mikro ölçekte bir işletmenin rekabet gücünü arttırması, diğer taraftan makro ölçekte ise ülke ekonomisinin büyüme ve kalkınmasına büyük katkı sağlaması dikkate alındığında Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin…

Tekstil Sektöründe Yenilik

         Tekstil Sektöründe Yenilik           Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 1995-1997, 1998-2000 ve 2002-2004 yılları arasında olmak üzere üç kez imalat sanayisine teknolojik yenilik anketi uygulaması yapmıştır. Bu araştırmanın en…

Markalaşma Neden Önemli?

Markalaşma işletmenin üretmiş olduğu ürün veya hizmetin taklit edilebilirliğini azaltabilmek için farklılığını ortaya koyabilmek olarak tanımlanmaktadır. Markalaşma, genelde ancak yenilikçi örgütlerin sağlayabileceği bir başarıdır. Kurumsal…