Kategori Yazıları

Türkiye Siyasi Tarihi

Türkiye Siyasi Tarihi

İSMET İNÖNÜ VE MİLLİ ŞEFLİK DÖNEMİ

İSMET İNÖNÜ MİLLİ ŞEF Atatürk’ün ölümünün hemen ardından, 11 Kasım’da, cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır. Kuşkusuz, cumhurbaşkanının hızla belirlenmesinde temel gaye, hangi koşullar altında olursa olsun, ülkede bir iktidar boşluğu…

Yunanistan ve Adalar

Yunanistan ve Adalar 1950’lerin ortalarından itibaren, Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda çıkan görüş ayrılıkları, Ege Denizi’nde iki ülke arasında saptanmış olan statü ve dengeyi tehlikeye düşürecek gerilimleri de…

1939-1945: MİLLİ ŞEFLİK DÖNEMİ

1939-1945: MİLLİ ŞEFLİK DÖNEMİ Türk siyasal hayatı, Osmanlı dönemi de dâhil olmak üzere, konuyla ilgilenenlerin çalışmalarında veya ilgili literatüre zenginlik katan temel eserlerde dönemsel analizlere tabi tutulmaktadır. Bu yöntem,…

Tek Parti Dönemi (1923-1946)

Bu dönemin en temel göze çarpan özelliği tek partinin siyasi arenada yer almasıdır. Aslında bu dönemde uygulanan seçim sistemi de bize dönemin koşulları hakkında bilgi verecektir, öncelikle bu dönemde 1927-31-35-39-43 seçimleri yapılmış ve…

Türk Siyasal Tarihinin Genel Evreleri

Türkiye’de II. Meşrutiyet döneminden beri yaşanan siyasal hayat dört ana döneme ayrılabilir: 1. II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918): Batılı anlamda halkın siyasal hayata katılımının II. Meşrutiyetle beraber başladığı daha önce…

Türk Siyaset Tarihinin Özellikleri

Türkiye’de siyasal hayatın günümüzde geldiği nokta, yüzyıllardır gidilen Batı yönünün doğal bir sonucudur. 19. yüzyılın başından beri Batılılaşma sürecinde bulunan Türkiye, Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla Batı tipli bir yönetim biçimine…

Türk Siyaset Tarihi

Tarih, basit anlamda geçmişin bilimi şeklinde tanımlanabilir. Bir bilim dalı olarak daha geniş anlatımıyla tanımlamak gerekirse tarih, insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlık alanındaki…