Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Hermann Heinrich Gossen Kimdir?

0

Hermann Heinrich Gossen (1810−1858), hayatını küçük bir memur olarak geçirmiş, 1854 yılında yayınladığı eserinin kendisine beklediği şöhretin zerresini bile getirmediğini görmenin üzüntüsü ile ölüp gitmiş bir kişidir. Gossen, eserinde ortaya koyduğu keşfinin iktisat ilmi için Kopernik’in astronomi ilmine getirdiğine eş önemde bir ilerleme ve yenilik yaratacağına inanıyordu. Oysa, kitabı ancak birkaç tane satmış ve kendisi tarafından piyasadan çekilmişti. Şöhret, Gossen’e ölümünden sonra gelmişti. Jevons, 1871’de Gossen’in bir çeyrek yüzyıl önce ortaya koyduğu ilkeleri yeniden keşfettiğinde, Gossen’den habersizdi. Bir süre sonra bu kitapla karşılaşmış, bu olay onun kendisinin hayal kırıklığına uğramasına, Gossen’in ise geç kalmış bir şöhrete ulaşmasına sebep olmuştur. Jevons, eserinin daha sonraki baskılarında Gossen’in hakkını teslim etmiş ve onun iktisatçılar dünyasında hakkı olan yeri almasını sağlamıştı. Gossen’in eseri, tekrar, 1889 yılında yayınlandı.

Gossen’e göre insan davranışlarının amacı hazzın azamîleştirilmesi, elemin asgarîye indirilmesidir. Bu ilke, Hedonizm diye bilinen insan davranışları hakkındaki düşünce sisteminin temel önerisi idi, ve herkesçe bilinen bir şeydi. Önemli olan şey, insanın ekonomik eylemleriyle bu ilke arasında ilişki kurabilmekti. Gossen’in başardığı iş buydu.

Gossen, gözlemlerine dayanarak, sonradan kendi adıyla anılan ve yeni iktisat sisteminin temeli yapılan iki kanun ve bir ilke ortaya koymuştu.

Birinci Gossen kanunu için, bugün kullanılan terimlerle, azalan marjinal fayda veya marjinal faydanın azalması kanunu denebilir. Bu kanun, halen elde bulunan bir malın miktarında meydana gelen her artışla birlikte marjinal faydasının azalacağını ifade ediyordu. Bu kanuna dayanılarak iki kişi arasında cereyan eden değişimin her iki taraf için de fayda−kazancı sağlayacağı gösterilmiştir.

Gossen’in ikinci kanunu, rasyonel davranan bir kişinin parasını, ya da sahip bulunduğu kaynakları çeşitli mallar için harcarken, bunlardan elde edeceği faydayı azamîleştirecek şekilde hareket edeceğini ifade eder. Birey, bütün ihtiyaç veya arzularının hepsini birden tatmin etme olanağına

sahip olmadığı için parasını satın alacağı malların marjinal faydaları kendisi için aynı olacak şekilde harcardı. Diğer bir deyimle, bir A malı paranın son biriminin sağladığı tatmin (bu birimle satın alınan en son miktarın faydası) bir B malı için harcanan son para biriminin sağladığı tatmine (bu birimle satın alınan en son miktarın faydasına) eşit olacağı bir noktaya kadar satın alınmaya devam edilir.

Gossen’in üçüncü ilkesi, bir şeyin faydası ile elde edilmesi için katlanılması gereken zahmet arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bu ilkeye göre, herhangi bir şeyin faydası onu elde etmek için harcanan emeğin doğurduğu elem düşülerek hesaplanmak gerekir. İnsan, bu ilke uyarınca, bir şeyin üretimine faydası katlanılan eleme eşit oluncaya kadar devam eder, eşitliğin hâsıl olduğu noktada üretimi durdurur.

Daha önce de, birkaç kez belirttiğimiz gibi, yeni iktisat bu kanun veya ilkeler üzerine kurulmuştur. Ancak bu işte Gossen’in doğrudan doğruya etkisi ve katkısı olmamıştır. Aynı ilkeler başkaları tarafından ondan habersiz olarak, yeniden bulunmuştur.

10/04/1986 Düzce'de doğdum. İlk ve Orta Öğretimimi Düzce Namık Kemal İlköğretim Okulununda okudum. Liseyi Düzce Endüstri Meslek Lisesinde okudum. Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü Ön lisans mezunuyum. Anadolu Üniversitesin'de İşletme Okuyorum. ilgi alanlarım; İktisat, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Örgüt Kültürü

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.