ikinci Dünya Savaşında Ekonomiden bir Kesit 1940-1945

0

1930’lu yıllarda uygulanan iktisat politikaları sonucunda ithalat daralması İkinci Dünya Savaşı ile yarıya düşmüştür.1940-1945 yıllarında savaşın etkisiyle erkeklerin savaşa alınması gibi durumlarla istihdamda düşme dolayısıyla üretimde gerileme yaşanmıştır. Bu yıllar iktisadi gelişmelerin durakladığı bir süreç olmuştur.

Savaş yıllarında milli gelir, sınaî ve tarımsal üretimin sürekli olarak düştüğü görülmüştür. Yapılan hesaplamalara göre 1940-45 sürecinde sınaî üretim %5,5, tarımsal hâsıla %7,1 milli gelir ise %6,0 düşmüştür. Uzun dönemde ise sermaye birikiminde ciddi çapta gerileme görülmüştür.

İkinci Beş yıllık plan oluşturulmuş ancak başarılı olunamamıştır. Savaşın etkisi Türkiye ekonomisini geriletmiştir.1940-1945 yılları aynı zamanda 1946 da Türkiye’nin iktisadi politikalar bakımından dünyadaki konumu ve siyasi yapısında gelişmeler sağlaması beklenen bir bekleyiş döneminin olduğu yıllar olmuştur.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.