İktisatta Kriz

0

İktisat biliminin gelişimi açısından önemli bir role sahip olan kriz, tüketici talebinde ve firmaların yatırımlarındaki büyük düşüş, yüksek oranda işsizlik ve dolayısıyla yaşam standartlarının düşmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Krize pek çok şey sebep olabilir. Siyasi ve ekonomik nedenlerin dışında kalabilecek herhangi bir afette sebep olabilir. Bu sorunların ortaya çıkabileceğini tahmin edilebilirken neden önlem alınmadığı veya alınamadığı önemli bir soru işaretidir. Bunun cevabı krizlerin ani bir biçimde ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Ani ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkan kriz, hiçbir şekilde önlem alınmasına fırsat vermez.

İktisadi olarak açıklanan kriz, ani bir şekilde ortaya çıkarak makro ve mikro değişkenlerin yıpranmasına yol açar. Krizlerin özellikleri olarak nitelendirilebilen birkaç faktörden söz etmek mümkündür;

  1. Öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkması
  2. Krizlerin süresi (kısa veya uzun süreli olabilir)
  3. Hem tehlike hem fırsat olabilmesi

Ekonomik kriz, reel sektör krizleri ve finansal krizler olarak ikiye ayrılır. Reel sektör krizleri, mal ve hizmet piyasaları ve işgücü piyasaları olarak ortaya çıkar. Bir bakıma reel sektör krizleri ekonominin üretim kısmıyla ilgilidir.

Finansal krizler ise finans piyasasında ortaya çıkar. Finansal krizlerin ortaya çıkmasında spekülatif ataklar ve piyasanın likidite ihtiyacı nedeniyle döviz talebinin artması etkili rol oynamaktadır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.