İmalat Sanayinin İhracattaki Payı Nedir?

0

İmalat Sanayindeki Bazı Alt Sekörlere Göre Üretim Endeksleri

Yıllar Tekstil Deri ve Deri Ürünleri Tütün Otomotiv
1998 103 114 797.040 34.914
1999 96 115 783.453 28.045
2000 106 123 816.587 40.362
2001 100 97 831.933 24.633
2002 113 112 861.287 30.811
2003 115 110 806.287 48.546
2004 113 124 786.047 74.489
2005 100 100 763.813 78.964
2006 102 116 838.713 88.485
2007 101 107 840.800 97.667
2008 89 102 900.273 101.027
2009 78 93 886.087 76.247
2010 88 110 768.340 96.981

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler(1950-2010). Tütün ve otomotiv sanayi endekslerinde 1960 yılı baz alınmıştır. 1960=100, Tekstil ve deri ve deri ürünlerinde 2005 yılı baz alınmıştır. 2005=100.

 

İmalat Sanayinde Kişi Başına Düşen Katma Değer

Yıllar İstihdam Katma Değer Kişi Başı Katma Değer
1998 3.463 16.791.078 4.849
1999 3.555 15.933.358 4.482
2000 3.638 17.037.385 4.683
2001 3.581 15.736.113 4.394
2002 3.731 16.192.617 4.340
2003 3.664 17.552.856 4.791
2004 3.742 19.645.369 5.250
2005 3.994 21.249.692 5.320
2006 4.066 23.033.310 5.665
2007 4.088 24.326.791 5.951
2008 4.235 24.290.306 5.736
2009 3.949 22.538.467 5.707

Kaynak: İstihdam rakamları kaynağı DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler(1950-2010).  Kişi başı katma değerler kendi hesaplamalarım.

Türkiye ekonomisinde imalat sanayi istihdam, dış ticaret, üretim açısından önemli bir konuma sahiptir. 2010 yılı itibariyle baktığımızda imalat sanayi toplam ihracat içinde %92.62 paya sahiptir. Ancak, GSYİH içinde sektörün payı azalmaktadır. Sektör, 1998 yılında %23.9 paya sahipken, 2010 yılında %15.5 paya sahiptir. İmalat sanayinin Türkiye’de toplam ihracat içindeki payı sürekli artmaktadır, ama GSYİH içindeki payı azalmaktadır. Öyleyse, dış ticaret açısından imalat sanayi Türkiye’de en önemli sektör konumundadır.

GSYİH %13.8 azalırken sektörel olarak sanayi de %17.6 oranında bir azalma göstermiştir. Krizin etkisini 2009 yılının ilk çeyreğindeki değerlerinden görebiliriz. İmalat sanayi ihracatı 2008 yılında 125.188 Milyon Dolar iken 2009 yılında 95.449 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’de son 20 yılda imalat sanayi ihracatında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 1990 yılında 10.349 Milyon Dolar olan imalat sanayi ihracatı, 2010 yılında 105.564 Milyon Dolar olmuştur.Buradan da anlaşılacağı üzere, imalat sanayi sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bakımdan imalat sanayi, ülkemiz ihracatı içinde en büyük paya sahip sektördür. 2010 yılında imalat sanayi ihracatının toplam ihracat içindeki payı %92,6 olmuştur. (Tablo5).

İmalat sanayi sektörü Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir. Oluşturduğu katma değer, istihdam ve ihracat ile ekonomimizin temel taşı niteliğindedir. Yaklaşık olarak 4,5 milyon çalışanı vardır ve ihracat içindeki payı da %93 civarındadır.

İmalat Sanayinin Toplam İhracat İçindeki Payı (1998 yılı fiyatlarıyla, $ )

Yıllar İmalat Sanayi Toplam İçindeki Payı Toplam İhracat
1998 24.065 89.2 26.974
1999 23.958 90.1 26.587
2000 25.518 91.9 27.775
2001 28.826 92.0 31.334
2002 33.702 93.5 36.059
2003 44.378 93.9 47.253
2004 59.579 94.3 63.167
2005 68.813 93.7 73.476
2006 80.246 93.8 85.535
2007 101.082 94.2 107.272
2008 125.188 94.8 132.027
2009 95.449 93.4 102.143

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler(1950-2010).

tablodan görüldüğü üzere imalat sanayinin 1998 ve 2000 yılları arasında ihracat içindeki payları genelde yüksektir. yaklaşık %90 ve üzeridir ki bu oran Türkiye imalatının ihracatının yüksek olduğunu neredeysen tamamının ihracata dayandığını göstermektedir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.