İmalatın Ekonomideki Yeri Nedir?

0

İmalat sanayi, gerek yarattığı katma değer, gerekse ihracata olan katkısıyla ekonomimiz içinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada ve ülke içinde yaşanan ekonomik krizlerden kimi zaman fazla kimi zaman da az etkilenmiştir, ancak yine de ekonomimizdeki önemini ve yerini korumuştur. 1970’li yılların sonunda ve 1980’lerde oluşan krizlerden daha fazla etkilenen sektör, 2001 ve 2008 krizlerinden daha az etkilenmiştir. Bu da ülkemizde imalat sanayinin güçlendiğinin göstergesidir. Sektör, 24 Ocak kararları ve 1989’daki finansal serbestleşmeyle birlikte daha fazla gelişmiştir. Ancak, imalat sanayinin ihracat içindeki payı artarken GSYİH içindeki payı azalmaktadır.

Katma değer açısından baktığımızda da 1998-2009 yılları arasında bir artış görülmektedir, ancak bu artış çok yüksek oranlı değildir. Bunu kişi başına düşen katma değerlerden de görebiliriz. Kişi başına katma değerin düşük olması, imalat sanayi sektöründe düşük teknolojili ürünlerin üretildiği ve dolayısıyla yüksek maliyetle üretim yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Kriz yıllarını görmezsek, yapılan sabit sermaye yatırımlarıyla birlikte katma değer miktarlarının arttığını düşünebiliriz.

Sabit sermaye yatırımlarının üretimi arttırıcı nitelikte olması sebebiyle de ihracat miktarları artış göstermektedir. Sabit sermaye yatırımları sadece ihracatı değil, ülkenin üretimini, genel refah düzeyini ve kullandığı teknoloji düzeyini de arttıran bir etkendir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.