İnsan Kaynakları Mutlu Olmadan Müşteri Memnuniyeti Yakalanabilir Mi?

0

İnsan Kaynakları Yönetimi güçlü disipliniyle ve tüm fonksiyonlarını harekete geçirerek takip edildiğinde organizasyonlar için hiç kuşkusuz yönetimin merkezi özelliğinde bir önem arz ediyor.

Bununla beraber günümüz bilgi çağında, bilgi işleyicileri konumundaki İnsan kaynağı önemini daha da hissettirir durumdadır. Dolayısıyla kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmaları bakımından İnsan Kaynağı özel sektör alanında rekabet avantajı, kamu alanında ise, daha kaliteli hizmet sunumu ekseninde vatandaş memnuniyetini yakalama anlamında deyim yerindeyse, mihenk taşı kıymetinde.

Diğer taraftan İnsan Kaynağının ürün ve hizmet üretimindeki etkililiği ve verimliliğini sağlamak için öncelikle, İnsan odaklı yönetsel yaklaşımlar sergilemek elbette ki Stratejik Yönetimin ikiz kardeşi bir yönelim olacak. Yine yönetimin her alanında kabul gördüğü üzere, ölçemediğimiz bir durumun kapsam ve öngörülerini bilemeyiz.

Bilemediğimiz bir durumu da yönetemeyiz. Bu itibarla öncelikle İnsanların beklentilerini ve algılarını tanımadan süreç yönetimine hakim olunması da beklenemez. Ayrıca İnsanlar talepleri veya dile getirdikleri hususlar yerine getirilemese dahi;  dinlenmekten çok memnuniyet duyarlar. Bu tespitler de işi tekrar ölçme ve tanıma tarafına yönlendiriyor.

Özetle, çalışan memnuniyetini ölçme ve elde edilen verileri işleyip, bilgi haline dönüştürmek suretiyle ulaşılacak tespitler ve nihai çıkarımlar üzerinden konuya stratejik yönetim penceresinden bakıp yol almaya çalışmak, günümüzün temel yönetim paradigmalarından.

Öte yandan memnuniyet anketlerinin toplam personel yapısı üzerinden yılda bir kaç kez elde edilen anket değerlendirmeleri çalışmaları yine devam ettirilse de, zaman zaman da, birim ve lokasyon bazlı ölçme çalışmalarının gerçekleşmesinin oldukça faydalı olacağı göz ardı edilmemeli.

Bu arada yine önemli bir not; ankete katılan personelin ad soyadı bilgileri anketlerde bulunmadan ve yönlendirme sorularına başvurmadan gerçekleştirilecek çalışan memnuniyeti ölçme çalışmalarının gerçek manada kurumsal iklim ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine dönük işaretleri taşıyacağı, böylelikle çalışan bağlılığı veya memnuniyeti bağlamında işletmeye ve kurumlara yüksek seviyede rehberlik ve katkı oluşturacağı aşikar.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.