iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu

İşe Başlarken Dikkat Edilecekler: Girişimcilere Özel

0

Fiziksel olarak kurulan şirketin faaliyetlerine başlarken dikkat etmesi gereken unsurlar nelerdir?
Şirketin devamlılığı için onu ayakta tutan nedir?
Şirketi kurmak mı yoksa devamlılık mı daha elzemdir?

Tıpkı şirket kurma fikrinde olduğu gibi şirketimizi kurduktan sonra da karşımıza cevaplanmak için yeni sorular çıkmaktadır.

Teker teker baktığımızda şirketimizi somut bir kişiliğe büründürdüğümüz şirket isim ve unvanının tespiti, faaliyet yerinin belirlenip fiziki ve sanal alanlarımızın temellerini attıktan sonra önümüzde buz dağının altını oluşturan unsurlar kalır. Bunlar da; şirketin bir kuruluş amacının, misyon ve vizyonun belirlenmesi ile bunları uygulayacak iş birimleri ve uygulayıcıları yani çalışan teminidir. Tüm bunların faaliyet etkinliği açısından ilk dikkat edilecekler olduğunu belirtebiliriz.

Şirket amacı dediğimiz girişimci için ilk başlangıç noktasıdır. İş fikrinin doğduğu anda içinden gelen ilk hareket noktasıdır aynı zamanda. Bunu basit bir düşünce ya da fikirle sınırlamadan ilerlemek bizi şirketin misyon ve vizyon pencerelerine götürür. Amaç dediğimiz kısa ve öz bir şekilde girişimcinin yapmak istediği şeyleri anlatır. Bunları anlamlandırarak içine ruh katan da şirketin misyon ve vizyon belirlemesidir. Karşımıza çıkan bu unsurları bir çeşit yol haritası gibi düşünebiliriz. Bu nedenle amaç ne kadar kısa ve öz ise misyon ve vizyon da o kadar ayrıntılı olarak hazırlanabilir.

Şirketin misyonu onun bakış açısını yansıtır, faaliyetlerini içerebilir ve şirketi geleceğe taşıyacak temel felsefelerin kısa vadeli tanımlarını içerir. Vizyon belirleme kısmı ise şirketi geleceğe taşıyacak felsefeleri içerir. Yani uzun vadelidir diyebiliriz. Misyonda fonksiyon esası kullanılırsa, vizyonda da işlevsellik esastır. Bu sayede birimlerin oluşturulması ve faaliyetlerin etkinliği daha sağlıklı olur. Çünkü örgütsel iklim ya da şirket iklimi denen şirket içindeki temel bağlantı koridorları bu sayede oluşturulur. Bunun da en büyük avantajı kuşkusuz şirketin bugünden yarına kalmayı başarması olacaktır.

Etkinliğin devamı için hazırlanan misyon ve vizyonun devamı olan örgütsel kültür ve örgütsel iş birimlerinin oluşturulması da diğer bir adımdır. Kültür ortak değerleri yansıttığından bunun şirket içinde olması da onun bütünleyici değerlere sahip olmasını ifade eder. Şirketi ilk kuran girişimcinin de onunla çalışacak ve daha sonra işe başlayacak tüm personelin de düşündüğü hep bu aynı fikirdir. Bu kültürü dışarıdan şirketin kamuoyundaki duruşu olarak algılamak da mümkündür. Tıpkı güçlü bir aileye sahip olmanın cazibesi gibidir örgütsel kültür ile oluşturulması gereken. Önemli olan kalıcı değerler geliştirebilmektir. Bu sayede gerek iş gücü açısından gerekse müşteri ve çevre açısından olumlu yaklaşımlar geliştirilebilir.

Temel olarak doğru yerde doğru iş ve bunun da doğru şekilde yürütülmesi için iş birimlerinin doğru belirlenip, çalışan temininin de uygunluğu diğer elzem konulardır. Burada da şirketin faaliyet alanına göre iş birimleri belirlenip bunların görev dağılımları yapılmalıdır. Yapılan işe göre örneğin hızlı tüketim mamülleri üretmekse niyetiniz pazarlama, üretim ağırlıklı bir iş birimi gereklidir. Siz bir makine üreticisi iseniz bu kez de üretim ana iş biriminiz olmakla birlikte kendi bünyenizde yapmak istediğiniz birimlere göre finans ya da pazarlama gibi birimler de öncelik kazanabilir. Eğer işiniz sadece araç kiralamak ise sizin için önemli olan pazarlama ağırlıklı faaliyet birimi oluşturmaktır. Tüm bunlar içinde insan kaynakları ya da muhasebe gibi faaliyet alanları da sürekli dikkat edilmesi gereken birimlerdendir. Sadece şirketin büyüklüğü ve pazar şartları gibi nedenlerden bunların bağlı olduğu birim bağımsız ya da başka birimle ortak faaliyet edebilir.

Sonuç olarak şirketlerin ana amacı kalıcı olmak olduğu için önemli olan sadece kuruluş değil sonrasındaki faaliyetlerdir de aynı zamanda. Bu nedenle girişimcinin sağlam adımlar atarak hareket etmesi daha elzemdir. Yani şirket faaliyetleri bir bütündür, önemli olan hepsinin koordinasyonunu sağlayabilmek.

Sosyal Bilimler Uzmanı; hayata olumlu katkılar yapmak için kalemini, topluma faydalı olmak için de ilmin derinliğini kullanan acemi bir profesyonel.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.