Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

İşletmelerin Sürdürülebilir Rekabet Kaynakları Nasıl Oluşur?

0

Günümüz iş yaşamında olsun geçmiş dönemlerde olsun veya gelecek dönem için olsun, işletmeler açısından sürekli önemini koruyan en önemli etkileşim faktörü nedir desek. Hep bir ağızdan söyleyeceğimiz cevap elbette; sürdürülebilirlik ve de bunu sağlayacak rekabet kaynakları olacaktır.
Peki, sürdürülebilir rekabet kaynakları ne demek? Hangi başlıklarda bu avantaj sağlayıcı kaynak unsurlarını sayabiliriz deyip, önce kısaca bir girişim fikri ile başlayan işletme teşebbüssü için hangi tür kaynaklar söz konusudur genel olarak bunlara bir göz atacak olursak,

  • -Doğal kaynaklar.
  • -Maddi sermaye.
  • -Maddi olmayan sermaye.
  • -Fiziki sermaye gibi başlıklarla buluşuyor olacağız.

Doğal kaynakları anlatmaya gerek bulunmazken,
maddi sermayenin; para, tahvil, bono, hisse senedi gibi unsurlardan oluşacağı biliniyor.
Maddi olmayan kaynakların ise,

  • İnsan sermayesi.
  • Fikri sermaye .
  • Müşteri sermayesi.

Beşeri sermaye olmak üzere bu dört başlıkta tanımlanması mümkün.
Fiziki kaynaklar nelerden oluşuyor dediğimizde ise; arsa , bina , araç gibi taşınır taşınmaz varlıklar olarak elbette karşımıza çıkıyor.
Şimdi tekrar konu başlığımıza dönüp sürdürülebilir rekabet kaynakları ne demek? Dediğimizde de;
-Rakiplerin taklit etmesi zor olan özgün değerler. Mesela, kültür gibi.
-Rakipler arasında karşılanma durumu çok düşük olacak özellikler. Bir ürünün veya hizmetin hem uygun maliyette hem de ihtiyacı en iyi biçimde karşılayacak şekilde piyasaya sunulabilmesi.
-Kolaylıkla ikamesi sağlanamayan üretimler. Bir mal veya hizmet çıktısının ara kademelerde en üst, en yeni teknolojik imkanlarla buluşuyor olması, böylelikle hız ve kalitede sağlanan maksimizasyon.
-Organizasyonun yakaladığı Değişim Yönetimi düzeyi. Organizasyonun öz tanıma kapasitesi yüksek, genel ve yakın çevre dinamiklerini iyi sentezleyip olabildiğince oluşmadan aksamaların önlenmesi odaklı yaklaşıma sahip ve gelişmelere global bakabilen bir yönetim ve liderlik anlayışı, ayrıca grup öğrenmesini ön planda tutan bir vizyona sahip olan işletme yapısı.
-Güçlü İnsan Kaynakları Yönetimi yapısının dönüşümüyle Yeteneklerin çekilip, elde tutulması. (21. Yy için en etkili sürdürülebilir rekabet avantajı kaynağı diyebiliriz)
Gibi, sürdürülebilirliğe temel olacak rekabet avantajı oluşturacak kaynakları saymak mümkün.
Paylaşmak sevgidir, berekettir.
Nedim İleri

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Geliştirme Uzmanı www.nedimileri.com

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.