Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

İşsizlik Maaşı Nedir ve Hangi Durumlarda Ödenir?

0

İş hayatında işler her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. İşveren ile çalışan, kimi zaman anlaşarak kimi zaman da anlaşmazlıklar neticesinde yollarını ayırmak zorunda kalır. İşten ayrılma durumunda çalışanın hedeflerinden bir tanesi yeni bir iş bulmak olacaktır. Tabi bu iş bulma süreci bazen kısa bazen de uzun sürebilmektedir. Bu süreç kişilerde maddi ve manevi yıpranmalara sebebiyet verebilmektedir. İşte burada “İşsizlik Maaşı” devreye girer. Kişilerin maddi ve manevi biraz da olsa rahat etmelerine, ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olacaktır.

İşsizlik maaşı herkese her durumda ödenmez, bunun için bir takım şartlar gereklidir. İşten ayrılanlara işsizlik maaşı ödenebilmesi için hangi sebeple işten çıktığı veya çıkarıldığı önemlidir.

Bununla birlikte işçinin işsizlik maaşı alabilmesi için gerekli şartlar; işten ayrılma tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 prim günü olması ve son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gibi şartlar aranmaktadır.

2017 yılı için en düşük İşsizlik Maaşı = 711,00 TL en yüksek İşsizlik Maaşı = 1.422,00 TL’dir.

İŞKUR, işsizlik maaşı için başvuran kişinin diğer şartlar yanında hangi sebeple işten çıktığına veya çıkarıldığına da bakmaktadır. Bunun tespitini işveren tarafından SGK ’ya bildirilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesindeki işten çıkış bilgilerini esas alarak yapmaktadır.

İşten çıkış sebeplerine göre işsizlik maaşı alıp alamamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SGK İşten Çıkış Kodu İşsizlik Maaşı
1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi ALAMAZ
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ALAMAZ
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) ALAMAZ
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi ALIR
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi ALIR
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle ALAMAZ
9- Malulen emeklilik nedeniyle ALAMAZ
10- Ölüm ALAMAZ
11- İş kazası sonucu ölüm ALAMAZ
12- Askerlik ALIR
13- Kadın işçinin evlenmesi ALAMAZ
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması ALAMAZ
15- Toplu işçi çıkarma ALIR
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli ALAMAZ
17- İşyerinin kapanması ALIR
18- İşin sona ermesi ALIR
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no.lu kod kullanılır) ALAMAZ
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no.lu kod kullanılır) ALAMAZ
21- Statü değişikliği ALAMAZ
22- Diğer nedenler ALAMAZ
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih ALIR
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih ALIR
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih ALIR
26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih ALAMAZ
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih ALIR
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih ALIR
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih ALAMAZ
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no.lu kod kullanılır) ALAMAZ
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih ALIR
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih ALIR
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi ALIR
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih ALIR
Selçuk Üniversitesi-İktisat bölümü mezunudur ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Bordro Uzmanı olarak çalışmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları; İnsan Kaynakları, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.