Jeremy Bentham Kimdir?

0

Jeremy Bentham, düşünce ve iktisadi görüşleriyle birçok ekonomisti etkilemiştir. Bentham çok yönlü bir düşünürdür, pragmatist, bireyci, materyalist ve laiktir. Yaşadığı dönemin iktisadi ve siyasi gelişmelerini faydacı yaklaşım tavrıyla ele almıştır. Ona göre bireyler faydaları için davranışlarını yönlendirir. Önemli olan bireyin faydasının en üst seviyeye ulaşmasıdır.

Ricardo, bireyciliğin ve refah devlet teorisi alanlarının öncüsü olarak kabul edilmiştir. Siyasal iktisadın amacı toplumun faydasının maksimum olmasından ibaret olduğunu savunmuştur. Birey her davranışını faydasına göre tayin eder ve her sosyal hareket bireyin ve toplumun mutlu olduğu işlerden oluşmaktadır. Bu anlayışı temel alan Ricardo, Refah Devlet Teorisi yaklaşımını da yine bu doğrultuda geliştirmiştir.

Bentham özel mülkiyet, devletin işlevi gibi olguları temelde bireyin faydasına, zevk ve acısına göre belirlenmesi gerektiğini savunmuştur.  Düşünür mülkiyet hakkını doğal hak olarak görmemekte ve özel mülkiyetin ancak bireye huzur, mutluluk, rahatlık sağladığı ölçüde iyi bir kurum olacağını açıklamıştır. Devletin görevlerine gelindiğinde, devlet bireyin tüm mutluluğu, huzuru ve menfaati için gerekli olan kurum ve kuruluşları açmalı ve bireyin mutluluğuna hizmet etmelidir.

İktisadi faaliyetlerin devlet tarafından sınırlandırılmasını eleştirmiş ve faiz oranlarına yasalar ile sınırlandırılmasına karşı görüş savunmuştur.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.