Kahramanlık mı,Liderlik mi?

0

Hayatımızda çok kullandığımız ve yaşam alanımızda oldukça geniş bir yeri olan iki kavram: liderlik ve kahramanlık… Hiç düşündünüz mü bunlar aynı kişiyi mi anlatır yoksa birbirinden derin çizgilerle ayrılabilir mi? Mevzu iki terimle açıklanacaksa biri diğerinden önce gelebilir mi? Dahası da olabilecek sorular aklımıza gelmişken konuya dahil olmak en iyisi…

Tıpkı tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan esprisinde olduğu gibidir kahraman ile liderin karşılaştırılması da. Örnekte de olduğu gibi birbirini etkileyen ve benzerlikle farklılıkları iç içedir bu terimlerin. 

Kıyaslamamıza devam edersek bireyi kahraman yapan olağanüstü durumlar karşısında gösterdiği yine olağanüstü sayılabilecek çalışma ve çabalardır. Lider için durum olağanüstü hali beklemeyi gerektirmez, çünkü birey her zaman idaresindekilere karşı sorumludur. Eğer liderseniz her şartta sorumluluklarınızın bilincinde olmalısınız. 

Kahraman deyince akla filmlerdeki gibi yüksek binalardan atlayan ve garip kıyafetler giyen insanlar gelse de gerçekte durum farklıdır. Eskiden beridir çeşitli kitle iletişim araçlarıyla kahramanlara bir kılıf biçilmeye çalışılsa da, aslında bir kalıbı olmayan bireysel bir davranışın neticesidir kahramanlık. Bunu birey kendi de seçebilir ya da sonradan kendine atfedilebilir de. Bunun en güzel örneği emniyet güçlerinin yurt savunması için gösterdiği üstün çabadır. Yine seçtiği ve üzerine aldığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışan eğitimciler, sağlık çalışanları ve diğerleri de birer kahraman olarak bu sıfatı kazanmış olurlar. Böylece aslında herkesin kahraman olabileceği bir alan olduğu çıkar karşımıza.

Oysa lidere gelindiğinde durum biraz değişir. Liderin de kahraman gibi mecburi bir şekli yoktur fakat görünmese de sahip olması gereken bir pelerini vardır. Bu pelerinde onun kişisel özellikleri (vizyonerlikkarizma vb) ile davranışsal tutumu (uzlaşmacı, proaktif vb) yer alır ki bu sayede lideri diğerlerinden ayırmak mümkün olur. 

Bir kere her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır! Ama yiğidi yiğit yapan da meydanda sergilediği cengaverlik olsa gerek! Tıpkı liderlik de böyledir; birçok lider ve dolayısıyla hepsinin benimsediği bir sistem olmasına rağmen liderin tavır ve davranışları onun sırasını ya da yerini daha iyi gösterir.

Peki, ne kaldı elimizde? Sadece kahraman mıyız, yoksa bir lider mi?

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.