Kalkınma Sürecindeki Yapısal Gelişmeler

0

Ülkelerin kalkınma sürecindeki yapısal değişmeleri incelerken, sanayinin toplam hasıla içindeki payının gittikçe azalması ile sanayisizleşme olgusu kavramıyla karşı karşıya kalmaktayız. Peki, nedir bu sanayisizleşme olgusu? Kısaca bahsetmek gerekirse sanayi sektörünün sahip olduğu oranın yıllar içinde azalması anlamına gelir. GSYİH içindeki payı %35-40 civarında olup yıllar geçtikçe %20-25 oranlarına düşmesi aslında bir sanayisizleşme gibi görülebilir ve daha çok düşük ve orta gelirli ülkelerde ortaya çıkar.

Sanayi sektörüne ait bu oranların düşmesi sanayinin önemini kaybettiği anlamına mı gelir diye sorular sorulabilir. Bunun cevabını şu şekilde verebiliriz; Sanayiye ait oranlar aslında azalıyormuş gibi görünüyor ve sanayi sektöründeki bu azalış, hizmet sektöründeki artış olarak gözüküyor. Oranlara baktığımızda da bunu görebiliriz. Ama asıl önemli olan nokta sanayideki verimlilik artışı, hizmetteki verimlilik artışının iki katı civarındadır. (50 yıllık periyodda)

Teknoloji yoğun üretimin devreye girmesi ile sanayi sektöründe çalışanların azalması ve daha çok teknolojiye yönelik çalışmaların yapılması bir nevi kalkınma olarak nitelendirilebilir. Bu şekilde emek verimliliğin arttığını söyleyebiliriz.

Endüstri 4.0 nedir? 4.Sanayi devrimi gerçekleşiyor

Teknoloji yoğun üretimle beraber makineleşme artıp, iş gücüne duyulan ihtiyaç azalacağından bahsetmiştik. Bu noktada devreye Endüstri 4.0 giriyor. Çoğumuz haber sitelerinde, sosyal medyada veya benim gibi öğrenci olan arkadaşlarında derslerinde karşılaştığı bir kavram olduğunu tahmin ediyorum.  İşin özünde emek verimliliğini arttırmak var. Böyle anlatınca kulağa hoş gelen bu terimin eksi yönleri de var elbette. Yazının başında da bahsettiğim sanayi verimliliği konusunda ki artış aslında iş gücünün azalmasına bağlı bu da bazı fabrikalarda eleman fazlası anlamına gelmektedir. Bu da fazlalık tehdidi oluşturuyor. Bazı firmalar dijital devrime yeni ayak uydurmaya başladığından, endüstri 4.0 onlar için genel bir isteksizlik havası yaratıyor.

Türkiye’de neredeyiz?
Çok çabuk ayak uyduran Türkiye, otomotiv sanayide kullanmaya başladı. Ürünün üretim süresini ciddi anlamda düşürmesiyle verimlilik ve kalite artışı sağlıyor. Hesaplamalara göre endüstri 4.0 ile birlikte ürünleri pazara sunma süresi yüzde 25 ile yüzde 50 oranında azalacak gibi görünüyor. Ürünü pazara sunma süresi azalması teknoloji ve makineyle birlikte ne kadar olanaklı olsa da bu emeğin azalacağı anlamına gelir. Amaç ne kadar emek verimliliğini arttırmak olsa da emekte ki azalmanın da önüne bir şekilde geçilmelidir.

Endüstri 4.0 çağının artıları ve eksileriyle beraber başlı başın bir sanayi devrimi mekanizması gördüğü üzere bazı ülkelerde kalkınmayı sağlarken belki de bazı ülkelerde de işsizliği arttıracak bir olgu anlamına da gelebilir. Ne kadar teknoloji yanlısı olsak da bu durumu göz ardı edemeyiz.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.