Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Karar Verme Yetkinliği Yönetim ve Yöneticilik İçin Neden Çok Önemlidir?

0

Yöneticilik için en temel beceriler hepimizin bildiği üzere öncelikle şu dört ana başlıkta sayılıyor.

1-  Kavramsal Beceri.

2- Teknik Beceri

3- Beşeri Beceri

4- Karar Verme.

Şimdi bu dört temel yetkinlik üzerinde biraz durup sırasıyla bu becer alanlarının üzerinden gidecek olursak;

KAVRAMSAL BECERİLER: Bütünü görme, parçalara ait etkileri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini anlayabilme. Dolayısıyla organizasyonun tümüne ait birim, şube ve ünitelerin bu işleyişteki fonksiyonel katkısını, etkisi ve önemine vakıf olabilme durumu özetle.

TEKNİK BECERİLER: Role modelin bir alan hâkimiyetinin bulunması, bir konuda iyi derecede kendisini yetiştirmiş ve geliştirmiş olması. Bir konuyu iyi anlayıp, doğru idrak edip, yerinde çıkarımlar yapabilen bireyin sahip olacağı Öğrenmeyi Öğrenme hali kısaca.

BEŞERİ BECERİLER: Adından da anlaşılacağı üzere, yönetim nöbeti sorumluluğuna sahip her İnsanın en çok ihtiyaç duyacağı, deyim yerindeyse sahip olacağı sosyal sermaye değerinde kıymete sahip bir yetkinlik alanı. İnsan İlişkilerini anlama ve bu ilişkilere yön verip akıllıca yönetebilme bakımından sahip olunan mahirlik derecesi.

KARAR VERME: Sorunu analiz edip iyi teşhis etme ve  çözüm alternatifleri arasından en etkili olan yöntemi belirleyip seçim yaptıktan sonra bu nihai yönelimin  iradi olarak takip edilmesi, neticelendirilmesi şeklinde bu kavramı da kısaca özetlemek mümkün.

Yazımızın konu başlığı olan bu beceri alanı hem kendi başına hem de yukarıda ilk üç sırada saydığımız üç diğer beceri alanlarının etkililiği açısından en yüksek etkileşime sahip bir özellik arz ediyor. Diğer taraftan asıl işin önemli tarafı mı? Tıpkı yöneticilikte olduğu gibi karar verme becerisi de yalnızca öğrenilebilen spesifik bir durum. Yani sizin bu beceriyi öğrenmeniz ve bu manada kendinizi geliştirebilmeniz için ne yazık ki, diğer İnsanların size sağlayabileceği bir katkı söz konusu olmayıp,  yine sizin kendi çaba ve gayretleriniz sonrasında, yol üzerinde yolculuk sırasında deneyimlerinizden, çıkarımlarınızdan öğrenebileceğiniz tecrübelerle beslenip kurulacak alt yapıdan itibaren bünyenizde gelişmesi söz konusu olacak.

Bununla beraber sağlıklı bir karar verme için elbette şu sıralamayı unutmamakta fayda var.

Tam bilgiye sahip olma.

Çoğu aza tercih etme.

Tercihler arasında tutarlı olma.

Seçici olma.

Karar vermenin tanımı ve önemine bu değerlendirmelerimizle biraz olsun yer verdikten sonra, karar vermenin öncelikle konuya geniş açıdan, farklı-çeşitli pencerelerden bakabilmeyi gerektirdiği anlaşılıyor. Diğer yandan alternatiflerin de birbirlerine olan avantaj veya dezavantaj durumlarının gözden geçirilmesi.

Seçim yapma aşamasının iyi bir takvime yerleştirilmesi, işletmenin tüm deneyim kaynaklarının katılım ve katkılarına da sahip bulunmak kaydıyla, güçlü bir enformasyon desteğiyle yöntemin seçilmesi Ve nihayet bu benimsemenin güçlü olarak sahiplenip, izleme ve değerlendirme de sağlanarak neticelendirilmesi.

Netice olarak; karar verme becerisinin etkisi ve etkileşiminin tesiri ortada. Yönetim için temel yetkinlikler arasında sayılması hatta diğer becerilerden de daha öne çıkması hiç de şaşırtıcı bir durum olarak görülmüyor.

Ayrıca karar verme sürecine özelikle de işin henüz tasarım veya planlama aşamasında iken yalnızca ekonomik olma penceresinden bakılmayıp, konuyu geniş takvimde ve bütünsellik içerecek boyutta ele alıp, aslında daha çok bu yönelimin oluşturacağı, dönüştüreceği faydaya odaklı yaklaşmak daha yerinde ve önemli bir karar üretme metodu olacaktır diyebiliriz.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Nedim İleri

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Geliştirme Uzmanı www.nedimileri.com

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.