Kariyer Yolu, Süreci…

0

 

Kariyer, öğrenme süreçlerinin toplamıyla gelişen bir süreci ifade eder. Öyle ki hayatımızın bütünü içinde edindiğimiz deneyimler, aldığımız eğitimler, ve dahası kendimizi geleceğe hazırlarken gösterdiğimiz her çaba yine bu süreçtedir.

Bir yola çıkmak isterseniz çantanızdan önce kendinizi hazırlamanız gerekir. Kariyer yolculuğunda da böyledir. İlk adım bireyin kendini tanımasıyla başlar. Öz farkındalık da diyebileceğimiz bu durum, bireyin öncelikle istek, beceri, imkan ve kısıtlarını tanımasını ifade eder.

Herkesin kendine göre isteklerinin olması çok doğaldır. Ama eğer istenen iyi bir kariyer yolculuğu ise bunun sağlam bir amaç ile şekillenmesi gereklidir. Bireyi amacının gerektirdiği aksiyonları almaya hazır hale getirmelidir. Bu sayede bireysel yetenekler de açığa çıkarak kendine bir hedef bulunabilir.

Amaç ve yetenek öncülünde en önemli kısım ikisinin gerçekten uyumlu olup olmadığıdır. Çünkü bireysel amaç ve hedeflerin gerektirdiği yeteneğe sahip olmak yolun sonundaki ışığı görebilmek için önemlidir. Bunun için yeteneğin mevcut ve geliştirilebilir olması elzemdir.

Öz farkındalığın diğer öncüllerinden olan imkan ve kısıtlar da en az diğerleri kadar önemlidir. Burada bilinmesi gereken bireyin hedeflerine uygun çabayı gösterirken/gösterdikten sonra bir takım imkan ve kısıtının hep olacağıdır. Bunlar zaman, mekan, bireysel durumlar gibi içsel olabileceği gibi maddi ve dışsal da olabilir. Hüsnü Özyeğin, katıldığı bir konferansta gençlere en büyük engellerin insanın en yakınından geldiğini, kendi kariyer hikayesi içerisinde, anlatmıştı. Bunu insanın içinden gelen henüz hedefe ikna olmamış fikirler ile etrafta duyulması muhtemel hayal kırıcı birey ya da durumlarla ifade edebiliriz. Çözüm, etkin çalışmaya devam etmektir. Bu sayede istenen ilerleme olmasa da bir geriye dönüş de gerçekleşmemiş olur. Böylece kariyer yolunda oluşacak olumsuz etkilerden sıyrılmak da kolaylaşır.

Sonuç olarak kariyer yolculuğunda ilk adım olan öz farkındalık bireye bir hareket alanı sağlar. Bu sayede amacının nasıl ifade edileceğini öğrenerek bunun temsiline de başlayabilir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.