Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Kayıt Dışı Ekonomi – Kayıt Dışı İstihdam

0

Türkiye’de kayıt dışı istihdam çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 1980 sonrası elde edilen gelirlerden alınan vergi ve sosyal sigorta kesintilerinin arttırılması insanları kayıt dışında gelir aramaya itmiştir. Dönemin kalkınmacı paradigması bu durumun büyüme ile aşılacağını iddia etse de dönemin koşulları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde de kayıt dışılığın artması söz konusudur. Ülkeler kayıt dışı ekonomileri ile büyüme devam etmişlerdir.
Küreselleşmenin ve liberalizasyonun etkileriyle beraber 1990 sonrasında ve özellikle de 2000’li yılların ardından artan rekabet işvereni maliyetlerini düşürmeye zorlamıştır. Maliyet minimizasyonu ile maksimum üretim yarışında olan firmalar ya var olan işçilerin daha fazla çalışmalarını sağlayarak ya da vergilerden muaf olmak için kayıt dışı işçi çalıştırmayı seçmişlerdir. 2000-2005 aralığında kayıt dışı istihdam oranlarını incelediğimizde oranın %50’nin altına düşmediğini ve genel anlamda sürekli bir artış eğiliminde olduğunu görmekteyiz.

 

Kaynak: TUİK
İstihdam üzerindeki vergi oranları kapsamında kayıt dıĢı istihdam tartışıldığında ise OECD ülkeleri arasında en yüksek istihdam vergisi oranı Türkiye’dedir (Tüsiad, 2007:77). Böylesi bir durum da vergi yüklerinden muaf olmayı amaçlayan işvereni kayıt dışı işçi çalıştırmak yönünde teşvik etmektedir. Türkiye için kayıt dışılık ile mücadele bağlamında önerebileceğimiz politikaların başında istihdam üzerindeki vergilerin azaltılması gelmektedir.

ilk ve Orta ögretim eğitimini izmir’de tamamlayan Özge Erdölek, Ege Üniversitesi iktisat bölümü 4. Sınıf öğrencisidir.Yüksek Lisans hazırlıklarına devam etmekle birlikte şu anda bir hukuk bürosunda asistan olarak çalışmaktadır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.