Konjonktür Nedir?

1

Konjonktür için bir tanım yapmak istersek, bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin tamamı kapsayan bir olgu diyebiliriz. Konjonktürün hareketleri; çıkış, tepe, iniş ve dip kademelerinde meydana gelir. Ekonominin iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme gösterme durumuna resesyon denir. Eğer ekonomideki küçülme birkaç yıl devam eden bir duruma dönüşmüş ve bu diğer ekonomik büyüklükleri de benzer olumsuzlukta etkilemişse buna depresyon denir. Ekonomik konjonktürün çıkış aşaması çok güçlü olmuş ve uzunca bir süre devam etmişse buna genişleme deniyor. Düşüş ise  sert bir şekilde ortaya çıkmışsa buna da çöküş denir.

Dünyadaki ünlü depresyonları arasında 1929 ve 1987 Depresyonları, resesyonlar arasında ise 1974 OPEC, 1982 Volcker ve 1991-92 Körfez Resesyonu sayılabilir.

Konjonktür Teorileri

1.Talep Yönlü Yaklaşımlar

  • Keynesyen Konjonktür Teorisi: Ekonomik dalgalanmaların altında yatan temel neden bekleyişlerdeki değişmelerdir.
  • Monetarist Konjonktür Teorisi: Ekonomik dalgalanmaların ardında yatan temel neden para arzındaki dalgalanmalardır.
  • Rasyonel Bekleyişler Kuramının Konjonktür Teorisi: Toplam talepte ortaya çıkan beklenti dışındaki dalgalanmaların konjonktür dalgalanmalarını yarattığı görüşünü savunur.

2. Reel Konjonktür Teorisi
Ekonomik dalgalanmaların ardında yatan ana neden verimlilikteki ortaya çıkan dalgalanmalardır. Verimlilikte ortaya çıkan dalgalanmaların nedeni ise teknolojik gelişmeler gösterilebilir. Buna karşın verimlilikte gözlenen de­ğişmelerin uluslararası alanda ortaya çıkan dengesizlikler, iklimde gözlenen dalgalanmalar ve doğal afetler gibi başka sebepleri de olabilir.

Türkiye’de ortaya çıkan konjonktürel dalgalanmalarda bu bahsettiğimiz teorilerden bazılarını bulabiliriz. Özellikle kriz dönemlerinden sonra bu teoriler daha belirgin bir hal almaktadır.

KAYNAKLAR
ekodialog .com/Acik_ogretim_iktisat/disa_acik_makro_ekonomi.html
mahfiegilmez .com/2014/12/konjonktur.html

 

1 Yorum
  1. Bülent Aydın says

    Şu ana kadar iktisata karşı hep soğuk olan yaklaşımım, yazılarınızı takip etmeye başladığımdan beri daha bir ilgi göstermeye başladığımı belirtmek isterim.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.