Konjonktürel Dalgalanmalarla Mücadelede Borçlanma Politikası Etkinliği

Birkaç on yıldan beri bütün sanayileşmiş ülkelerde sürekli bir gelişmeye tam istihdam ve ekonomik dengeye elverişli şartların sürdürülmesi gitgide kamu iktidarlarının başlıca görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda hem yatırımı kolaylaştırmaya veya eğitim sistemini iyileştirmeye ilişkin uzun vadeli eylemler ve hemde arz ve talep arasında uygun bir denge sürdürülmesini hedef tutan, kısa vadeli eylemler tarafından bütçe politikasının hükümetler elinde başlıca araçlardan biri olduğunun da farkına varılmıştır.

Devlet tarafından görülen hizmetler alanındaki muazzam genişleme, kamu gelir ve harcamalarının maruz kaldıgı değişmeleri genişletmiş ve böylece bunların toplam talep düzeyi üzerindeki etkileri de büyük ölçüde genişletmiştir.

Çağdaş dünyada bütçe politikası, talep düzeyini ve birleşimini ayarlamak bakımından başlıca araç haline gelmiştir. Bütçe yoluyla yapılacak eylem kamu maliyesinden çok ekonomik duruma bağlıdır. Özel sektörde talep çok kuvvetli ise, sadece gelir ve harcamaları denkleştirmek, enflasyonun gelişmesini önlemek bakımından yeterli olmayabilir.

Gerçekten tam istihdam halindeki bir ekonomide, fertler ve teşebbüsler istenilen yatırımların gerçekleşmesi için gerekli alandan daha az tasarruf ederler. Bu taktirde başka birisinin daha fazla tasarruf ederek farkı kapatması zorunludur. Böyle bir durumda, dış borçlanma yapılamıyorsa ortaya bir talep fazlasının çıkmasını önlemek amacıyla bütçe harcamalarını gelirlerin altına indirmek kaçınılmaz bir keyfiyet olur. Buna karşın özel talebin yetersiz olması halinde bütçeyi denk tutturmaya çalışmak deflasyona ve kaynakların noksan kullanımına yol açabilir.

Ege Üniversitesi İktisat Bölümü Lisans Mezunu – İşletme Bölümü Yüksek Lisans(MBA) öğrencisi. Özel bir firmada İhracat Satış Uzmanı olarak çalışıyor. İlgi ve Deneyimler: E-ticaret (Mobilyapi.com kurucusu), SEO & SEM (Search Engine Optimization- Marketing), Dmoz.org editörlüğü ve PHP, MySQL, CSS, Html.

Etiketler

Bir de Bunlara Bakın...

0 thoughts on “Konjonktürel Dalgalanmalarla Mücadelede Borçlanma Politikası Etkinliği”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.